TECHNOLOGIA WYKONANIA POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ METODĄ DST

Beton użyty do posadzki powinien być dobrany w zależności od przeznaczenia posadzki oraz warunków, w jakich będzie eksploatowany. Minimalna klasa betonu to C20/25 posadzkowy, polecany do garaży dla samochodów osobowych, bez temperatur ujemnych (zalecany beton klasy C25/30 – jest to optymalna i minimalna klasa betonu dla posadzki utwardzonej powierzchniowo pod przemysłowe zastosowania).

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC

 1. Ułożenie folii PE 0,2 mm x 1
  Folia jest niezbędna, aby beton mógł funkcjonować, pełni ona funkcję warstwy poślizgowej (dotyczy posadzek o grubości minimum 12 cm).

 2. Ułożenie taśmy dylatacyjnej z pianki polietylenowej o grubości minimum 5 mm (zalecana grubość: 10-15 mm). W zależności od powierzchni dobieramy grubość pianki.

 3. Wbudowanie i wyrównanie betonu posadzkowego (klasa min. C20/25).

 4. Zacieranie i aplikacja utwardzacza.
  Pierwsze prace utwardzania nawierzchni rozpoczynamy w momencie, gdy po wejściu na beton obserwujemy nieznaczny ślad buta (około 5 mm). Pierwszą czynnością jest przetarcie surowego betonu talerzem zacierającym w celu rozbicia mleczka cementowego, a następnie aplikacja krzemowej posypki utwardzającej Romix w ilości od 2 do 3,5 kg/m², w zależności od sposobu aplikacji. Jeśli występują górki od sypania warto je porozbijać/wyrównać (np. poziomicą), a następnie zatrzeć je talerzem. Należy pamiętać o tym, by każde kolejne przejście maszyny było prostopadłe do poprzedniego. Po wykonaniu w/w czynności posypujemy beton ponownie Romixem w ilości 1 do 3 kg/m² i poprzednim wypadku wyrównujemy i zacieramy talerzem, aż do uzyskania jednolicie gładkiej powierzchni. Ilość utwardzacza aplikowanego w kolejnych etapach zależy od potrzeb, możliwości wykonawcy, warunków zewnętrznych oraz sposobu aplikacji. Zalecamy stosowanie materiału w ilości od 3,5 do 5,5 kg/m². Temperatura wykonywania posadzek w oparciu o technologię Romix powinna zawierać się w przedziale 5-25°C. Należy, jeżeli jest to tylko możliwe, zabezpieczyć wykonywaną powierzchnię przed deszczem, przeciągami oraz nasłonecznieniem.

 5. Pielęgnacja.
  Na ostatecznie zatartej, świeżej powierzchni aplikujemy za pomocą natrysku lub wałka preparat pielęgnacyjny PH100, P100, P200 lub P300. Czas aplikacji ma tutaj wyjątkowe znaczenie. Należy pamiętać, że świeżo wykonana posadzka błyskawicznie przesycha, co skutkuje m.in. powstawaniem mikrorys skurczowych bądź przebarwień, dlatego nanosimy pielęgnator natychmiast po zakończeniu obróbki mechanicznej. W przypadku, gdy mamy do czynienia z miejscem szczególnie narażonym na przesychanie z powodu wysokich temperatur bądź przeciągu, zaleca się po wyschnięciu preparatu przykrycie powierzchni folią lub geowłókniną. Ze względu na swoje właściwości, preparaty P100 oraz PH100 zamykają mikropory betonu, pozostawiając widoczną powłokę, która ulega degradacji w wyniku naturalnej eksploatacji po okresie dojrzewania. Jeśli posadzka ma mieć podwyższone właściwości warto zastosować preparat krzemianowy K100 oraz utwardzacz Romix BL. Powierzchnia powinna być pielęgnowana poprzez przykrycie posadzki folią na ok. tydzień. Następnie należy zdjąć folię i odczekać około 3 dni, aż powierzchnia przeschnie. Po przeschnięciu aplikujemy preparat K100 za pomocą mopa płaskiego prostokątnego i po chwili (w zależności od warunków) ściągamy nadmiar ściągaczką gumową bądź maszyną myjącą. Pamiętać należy, iż preparat ten nie może tworzyć powłoki ale działać wewnątrz betonu, w związku z czym trzeba bardzo dokładnie ściągnąć pozostałości impregnatu.

 6. Cięcie.
  Wykonanie nacięć dylatacji pozornych i konstrukcyjnych powinno nastąpić jak najwcześniej, tj. w momencie, gdy tarcza tnąca nie wyrywa już ziaren kruszywa. Zależy to od wielu czynników. Ostateczny termin rozpoczęcia prac powinien być określony przez wykonawcę po dokonaniu oględzin i prób. Cięcia należy wykonywać w siatce założonej przez projektanta oraz w miejscach wskazanych prze wykonawcę (naroża, słupy, łączenie fundamentów), zgodnie z projektem.

 7. Wypełnienie dylatacji.
  Dylatacje wypełniamy masą Dylatan po ówczesnym zagruntowaniu szczeliny preparatem Dylatan Primer i zaślepieniu sznurem dylatacyjnym, minimum miesiąc po wykonaniu posadzki.
 8. Czyszczenie i pielęgnacja posadzki betonowej.
  Mając na uwadze jak najwyższy standard estetyki posadzek i podłóg, zarówno żywicznych jaki betonowych, oraz chcąc wydłużyć ich żywotność oraz wytrzymałość na przyszłe zanieczyszczenia, należy pamiętać o odpowiednich metodach czyszczenia i konserwacji, dostosowanych do ich rodzaju oraz ogólnego stanu. Posadzki i podłogi betonowe można myć zarówno maszynowo jak i ręcznie. Wybór odpowiedniej metody czyszczenia posadzki zależy od jej powierzchni, stopnia zabrudzenia i zużycia (ilości rys, drobnych uszkodzeń itp.) W celu utrzymania jak najwyższego standardu wykonanej posadzki betonowej oraz zminimalizowania ryzyka jej przedwczesnej degradacji sugerujemy stosowanie odpowiednich środków myjąco-pielęgnujących:
  Si-Cleanpreparat do codziennego mycia i pielęgnacji posadzek
  Si-Waxgotowa do użycia pasta polimerowa do posadzek
  Si-Active Concrete Clean zmywacz zasadowy do usuwania silnych zabrudzeń do posadzek betonowych

 

PRZYKŁADOWY UKŁAD WARSTW POSADZKI BETONOWEJ Z UTWARDZENIEM TRUDNOŚCIERALNYM*

*dobór konkretnego rozwiązania powinien wynikać z założeń projektowych

 1. Płynny pielęgnator świeżego betonu
 2. Powierzchniowy utwardzacz
 3. Beton posadzkowy
 4. Hydroizolacja
 5. Podbudowa
 6. Podłoże gruntowe

 

PODSTAWOWE PRODUKTY W OFERCIE FIRMY SI-TECH PRZEZNACZONE DO WYKONYWANIA POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH UTWARDZANYCH POWIERZCHNIOWO

 • Romixkrzemowy utwardzacz posadzek przemysłowych;
 • Romix BL krzemowy utwardzacz posadzek przemysłowych z dodatkiem utwardzająco-mieniącym;
 • P100 / P200 / P300 / PH100impregnaty posadzkowe;
 • K100koncentrat impregnatu na bazie dyspersji krzemianowej;
 • L100 Diamondpowłokowy preparat na bazie krzemianu litu;
 • S100preparat kontaktowy, element systemu napraw powierzchni betonowych zapewniający optymalne połączenia dwóch warstw betonu;
 • HB100preparat hydrofobizujący;
 • włókno przeciwskurczowe polipropylenowe;
 • włókno polimerowe 48/800;
 • włókno stalowe;
 • Meadrine Solution PGodwodnienia polimerobetonowe z profilem grzebieniowym.
Katalog produktów
 • Romix - krzemowy utwardzacz posadzek przemysłowych

  KRZEMOWA POSYPKA UTWARDZAJĄCA DO NOWO WYKONYWANYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

  Utwardzacz krzemowo-cementowy wszechstronnego zastosowania w budownictwie przemysłowym do aplikacji na świeżo wylany beton. Zapewnia powierzchni betonu parametry techniczne odpowiadające wymogom norm budowlanych oraz indywidualnym potrzebom inwestora.

  Zastosowanie utwardzacza Romix jest uzasadnione wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z obciążeniami mechanicznymi na posadzce przemysłowej oraz wysokimi wymogami sanitarnymi, m.in. w obiektach o przeznaczeniu magazynowo-logistycznym, handlowym, produkcyjnym w szerokim zakresie, parkingach, garażach, warsztatach itp.

  ZALETY:

  • minimalizowanie występowania mikropęknięć (pajęczynek);
  • doskonała urabialność, łatwość aplikacji i obróbki dzięki specjalnemu połączeniu składników mineralnych i syntetycznych oraz modyfikatorów chemicznych;
  • stabilność i powtarzalność każdej partii produkcyjnej;
  • atrakcyjna cena;
  • doskonała przyczepność do podłoża – posypka po związaniu i odpowiednim dojrzewaniu tworzy twardą „skorupę”;
  • zapewnienie posadzce odporności na ciężką eksploatację mechaniczną dzięki wysokiemu stopniowi zagęszczenia wypełniaczy krzemowych;
  • wysoka szczelność wykonanej posadzki;
  • łatwość aplikacji zarówno ręcznej jak i mechanicznej;
  • wysoka odporność na różnice temperatur -65°C do + 95°C;
  • produkt dostępny w kolorach:
  Zapytaj o produkt
 • Romix BL - krzemowy utwardzacz posadzek przemysłowych z dodatkiem utwardzająco-mieniącym

  UTWARDZACZ KRZEMOWO-KORUNDOWY DO NOWO WYKONYWANYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH (Z DODATKIEM UTWARDZAJĄCO-MIENIĄCYM)

  Do stosowania na świeżo wylanym betonie w celu wykonania posadzki przemysłowej. Nadaje powierzchni betonu parametry techniczne, odpowiadające wymogom norm budowlanych oraz indywidualnym potrzebom każdego inwestora.

  Zastosowanie utwardzacza Romix BL jest uzasadnione w miejscach, gdzie mamy do czynienia z obciążeniami mechanicznymi na posadzce przemysłowej, a także wysokimi wymogami sanitarnymi, m.in. w obiektach o przeznaczeniu magazynowo-logistycznym, handlowym, produkcyjnym w szerokim zakresie, parkingach, garażach, warsztatach itp.

  ZALETY:

  • minimalizowanie występowania mikropęknięć (pajęczynek);
  • doskonała urabialność, łatwość aplikacji i obróbki dzięki połączeniu składników syntetycznych i mineralnych oraz modyfikatorów chemicznych;
  • stabilność i powtarzalność każdej partii produkcyjnej;
  • znakomita przyczepność do podłoża – posypka po odpowiednim procesie dojrzewania tworzy twardą „skorupę”;
  • zapewnienie posadzce odporności na ciężką eksploatację mechaniczną dzięki wysokiemu stopniowi zagęszczenia wypełniaczy krzemowych;
  • wysoka szczelność wykonanej posadzki;
  • wysoka odporność na różnice temperatur od -65∘C do +95∘C
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Romix BL
  powierzchniowy utwardzacz do nowo wykonywanych posadzek betonowych z dodatkiem utwardzająco-mieniącym szary kg 25 2,18 zł


  Informacja dla klientów:
  opakowanie ROMIX BL a także Romix we wszystkich wersjach kolorystycznych jest identyczne z opakowaniem produktu ROMIX szary. Każdy worek jest opatrzony odpowiednią naklejką z opisem koloru na zgrzewie worka.

  Zapytaj o produkt
 • P100 - preparat impregnująco-pielęgnujący na bazie rozpuszczalników

  IMPREGNACYJNO-PIELĘGNACYJNY PREPARAT ROZPUSZCZALNIKOWY DO ŚWIEŻYCH I JUŻ ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ

  Do uszczelniania, impregnacji i utwardzania nowo wykonywanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów wysokojakościowych (w tym placów manewrowych, parkingów, dróg zewnętrznych) oraz do impregnowania starych podłoży betonowych w celu ich wzmocnienia i zapewnienia im szczelności.

  Szczególnie wskazane jest stosowanie P100 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo przy pomocy posypki utwardzającej Romix.

  ZALETY:

  • optymalne dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżego betonu;
  • zmniejszenie nasiąkliwości na oleje czy wodę;
  • podniesienie wytrzymałości na ścieranie;
  • skuteczne zabezpieczenie przed pyleniem;
  • łatwość aplikacji;
  • nadanie powierzchni betonu wyjątkowej estetyki i wysokiego połysku;
  • zmniejszenie występowania mikrorys;
  • ograniczenie przenikania chlorków;
  • zwiększenie mrozoodporności przez doszczelnienie.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  P100 impregnująco-pielęgnujący preparat rozpuszczalnikowy do świeżych i już istniejących powierzchni betonowych transparentny, połysk litr 20 24,65 zł
  Zapytaj o produkt
 • P200 - preparat impregnująco-pielęgnujący o zredukowanym zapachu

  IMPREGNACYJNO-PIELĘGNACYJNY PREPARAT ROZPUSZCZALNIKOWY DO ŚWIEŻYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ (O ZREDUKOWANYM ZAPACHU)

  Do impregnacji, utwardzania i uszczelniania świeżo wykonanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów wysokojakościowych (w tym parkingów, placów manewrowych, dróg zewnętrznych) oraz do impregnacji starych podłoży betonowych w celu ich wzmocnienia oraz zapewnienia im szczelności.

  Szczególnie wskazane jest stosowanie P200 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo za pomocą posypki utwardzającej Romix.

  ZALETY:

  • zapewnienie właściwego dojrzewania i zamknięcia powierzchni świeżego betonu;
  • zmniejszenie nasiąkliwości na oleje i wodę;
  • zdecydowane podniesienie wytrzymałości na ścieranie;
  • zabezpieczenie przed pyleniem;
  • łatwość aplikacji;
  • nadanie powierzchni betonu doskonałej estetyki oraz lekkiego połysku;
  • zmniejszenie ryzyka występowania mikrorys;
  • ograniczenie przenikania chlorków;
  • zwiększenie mrozoodporności poprzez doszczelnienie.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  P200 impregnująco-pielęgnujący preparat rozpuszczalnikowy do świeżych i już istniejących powierzchni betonowych o zredukowanym zapachu transparentny litr 20 25,49 zł
  Zapytaj o produkt
 • P300 - rozpuszczalnikowy preparat impregnująco-pielęgnujący

  Impregnująco-pielęgnujący preparat do świeżych i istniejących powierzchni betonowych na bazie rozpuszczalników

  Preparat stosowany do impregnacji, uszczelniania i utwardzania nowo wykonywanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów wysokojakościowych, w tym placów manewrowych, parkingów i dróg zewnętrznych. P300 jest również przeznaczony do impregnowania starych podłoży betonowych w celu wzmocnienia i zapewnienia szczelności. Szczególnie wskazane jest stosowanie P300 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo za pomocą posypki utwardzającej Romix.

  Zalety:

  • zapewnia optymalne i właściwe dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżego betonu;
  • zmniejsza nasiąkliwość na oleje i wodę;
  • podnosi wytrzymałość na ścieranie;
  • zabezpiecza przed pyleniem;
  • ogranicza występowanie mikrorys;
  • nadaje powierzchni betonu doskonałą estetykę i połysk,
  • zwiększa mrozoodporność poprzez doszczelnienie.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  P300 impregnująco-pielęgnujący preparat rozpuszczalnikowy do świeżych i już istniejących powierzchni betonowych transparentny, połysk litr 20 20,90 zł
  Zapytaj o produkt
 • PH100 - wodny impregnat do posadzek przemysłowych

  IMPREGNACYJNO-PIELĘGNACYJNY PREPARAT DO ŚWIEŻYCH I JUŻ ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH. WODNA DYSPERSJA ŻYWICY AKRYLOWEJ, MLECZNA CIECZ

  Do impregnacji, uszczelniania i utwardzania nowo wykonywanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów konstrukcyjnych i drogowych, w tym szczególnie do zewnętrznych placów manewrowych, parkingów i dróg, a także do impregnacji starych podłoży betonowych w celu ich wzmocnienia i zapewnienia im szczelności.

  Szczególnie wskazane jest stosowanie PH100 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo za pomocą posypki utwardzającej Romix.

  ZALETY:

  • zapewnienie optymalnego dojrzewania oraz zamknięcia powierzchni świeżego betonu;
  • zmniejszenie nasiąkliwości na oleje i wodę;
  • podniesienie wytrzymałości na ścieranie;
  • zabezpieczenie przed pyleniem;
  • łatwość aplikacji, bezwonność – możliwość aplikacji w pomieszczeniach zamkniętych;
  • nadanie powierzchni betonu doskonałej estetyki i lekkiego połysku;
  • ograniczenie występowania mikrorys;
  • ograniczenie przenikania chlorków;
  • zwiększenie mrozoodporności poprzez doszczelnienie.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  PH100 impregnacyjno-pielęgnacyjny preparat wodny do świeżych i już istniejących powierzchni betonowych mleczny litr 20 14,95 zł
  Zapytaj o produkt
 • K100 - koncentrat impregnatu na bazie dyspersji krzemianowej

  KONCENTRAT IMPREGNATU NA BAZIE DYSPERSJI KRZEMIANOWEJ

  Do impregnacji starych, jak i nowo wykonywanych powierzchni posadzek betonowych w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest podwyższona odporność na ścieranie, szczelność i wysoka estetyka posadzki lub betonu konstrukcyjnego, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, we wszystkich gałęziach przemysłu, gdzie nie ma potrzeby stosowania specjalistycznych okładzin.

  ZALETY:

  • łatwość aplikacji – preparat dostarczany jest w postaci skoncentrowanej,  bezrozpuszczalnikowej dyspersji do rozcieńczenia;
  • redukcja pylenia betonu;
  • poprawa odporności chemicznej i mechanicznej (odporność na ścieranie) w porównaniu do niezabezpieczonego betonu;
  • ułatwienie utrzymania posadzki w czystości;
  • zmniejszenie odparowywania wody z betonu, co jest szczególnie istotne w przypadku nowo wykonywanych betonów;
  • przyjazność dla środowiska;
  • podniesienie odporności na ścieranie o około 30% (dla betonów nieutwardzonych powierzchniowo klasy C25).
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  K100 koncentrat impregnatu na bazie dyspersji krzemianowej do nowo wykonywanych oraz istniejących powierzchni betonowych transparentny, połysk litr 20 22,85 zł
  Zapytaj o produkt
 • L100 Diamond - powłokowy preparat na bazie krzemianu litu

  POWŁOKOWY, NIEPENETRUJĄCY PREPARAT NA BAZIE KRZEMIANU LITU ORAZ POLIURETANU DO STARYCH I NOWYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

  Do wykańczania powłokowego starych i nowych powierzchni betonowych o klasie betonu min. C25. Polecany jako finish powierzchni polerowanych z uwagi na gładkość podłoża.

  ZALETY:

  • łatwość aplikacji – preparat dostarczany jest w postaci gotowej do użycia bez rozpuszczalników aromatycznych;
  • redukcja pylenia betonu;
  • poprawa odporności chemicznej i mechanicznej (odporność na ścieranie) w porównaniu do niezabezpieczonego betonu;
  • ułatwienie utrzymania posadzki w czystości;
  • przyjazność dla środowiska;
  • możliwość osiągnięcia poprawy odporności betonu na ścieranie nawet o 400% (w zależności od klasy betonu, uziarnienia, sposobu polerowania i wielu innych czynników);
  • zapewnienie powierzchni twardości, śliskości oraz nienasiąkliwości.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  L100 Diamond powłokowy preparat na bazie krzemianu litu oraz poliuretanu do starych i nowych powierzchni betonowych transparentny, połysk litr 20 37,82 zł
  Zapytaj o produkt
 • S100 - warstwa sczepna elementów betonowych

  WARSTWA SCZEPNA ELEMENTÓW BETONOWYCH

  Do stosowania jako element systemu napraw poziomych powierzchni betonowych jako warstwa sczepna – w efekcie stosowania metodą “mokre na mokre” możliwe jest uzyskanie trwałego połączenia warstw betonu.

  ZALETY:

  • znakomita przyczepność do podłoży budowlanych, w tym betonu (średnio 3 MPa).
  • odporność wykonanej warstwy sczepnej na działanie wody, soli, szerokiej gamy chemikaliów, dzięki powstałej szczelnej membranie.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  S100 warstwa sczepna do łączenia warstw mineralnych metodą „mokre na mokre” transparentny litr 20 24,35 zł
  Zapytaj o produkt
 • HB100 - preparat hydrofobizujący

  PENETRUJĄCY, HYBRYDOWY IMPREGNAT DO BETONU

  Do ochrony podłoży betonowych i kamiennych, zarówno nowych jak i istniejących, a także konstrukcji narażonych na działanie różnorodnych czynników atmosferycznych i zewnętrznych. Penetruje w głąb porowatego podłoża, w którym następnie reaguje, wypełniając pory i tworząc ciągłą, odporną na wsiąkanie wody, olei i paliw warstwę w podłożu betonowym.

  Głębokość wnikania impregnatu uzależniona jest od porowatości podłoża oraz zużycia materiału na 1 m² powierzchni.

  ZALETY:

  • niezabarwianie większości powierzchni;
  • umożliwienie dyfuzji pary wodnej z podłoża dzięki tworzącej się hydrofobowej warstwie;
  • zredukowanie wsiąkania wody i innych zanieczyszczeń;
  • podniesienie odporności podłoża na zabrudzenia;
  • ograniczenie rozwoju glonów i porostów;
  • podniesienie odporności podłoża na przemarzanie;
  • ograniczenie powstawania wykwitów na powierzchni impregnowanej;
  • wysoka odporność chemiczna na zanieczyszczenia atmosferyczne, tłuszcze, oleje, paliwa, preparaty czyszczące oraz rozpuszczające śnieg i lód.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  HB100 hydrofobizujący imregnat do betonu i kostki brukowej transparentny litr 20 30,29 zł
  Zapytaj o produkt
 • włókno polipropylenowe Sitech Włókno przeciwskurczowe polipropylenowe

  Włókna polipropylenowe do betonu poprawiają podstawowe własności użytkowe betonu i innych materiałów budowlanych, wykazują dużą łatwość rozprowadzania w betonie i zaprawie. Jako dodatek do mieszanek, zmniejszają skurcz świeżego betonu w krytycznym stadium wczesnego dojrzewania. W ten sposób ograniczają powstawanie szczelin, a w konsekwencji ryzyko pękania betonu na późniejszym etapie. Dodatki polimerowe uszczelniające włókno polipropylenowe czynią beton wytrzymałym, niezawodnym i trwałym, zapewniając długi czas użytkowania w stanie nienaruszonym przy zachowaniu optymalnych właściwości.
  Nasze włókno polipropylenowe jest stosowane do ulepszania nawierzchni, posadzek, powierzchni torkretowych (z natryskiwanego betonu), dróg, ław fundamentowych, prefabrykowanych wyrobów betonowych itd.

  ZASTOSOWANIE SPECJALISTYCZNE:

  Poprawa jakości zaprawy na bazie cementu.

  ZALETY:

  • powstrzymanie powstawania pęknięć spowodowanych kurczeniem się materiału;
  • znakomita poprawa dojrzewania i utwardzania betonu;
  • bardzo dobre mieszanie z betonem i zaprawą;
  • duża wytrzymałość;
  • możliwość stosowania w tradycyjnych procesach przygotowania mieszanek betonowych;
  • zwiększenie odporności na mróz;
  • zmniejszenie przepuszczalności warstwy.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Włókno polipropylenowe włókno polipropylenowe przeciwskurczowe do betonu (długość: 12 mm) szt. 0,6 kg 16,50 zł
  Zapytaj o produkt
 • włókno polimerowe Sitech Włókno polimerowe 48/800

  WŁÓKNA POLIMEROWE 48/800

  Włókna polimerowe poprawiające podstawowe własności użytkowe betonu i innych materiałów budowlanych, wykazujące dużą łatwość rozprowadzania w betonie, zaprawie i gruncie.

  EFEKTY TECHNICZNE:

  • zwiększenie parametrów wytrzymałościowych betonu,
  • zwiększenie szczelności i mrozoodporności betonu,
  • eliminacja rys skurczowych na powierzchni betonu i w całej jego objętości,
  • zwiększenie odporności na ścieranie i rozkruszanie,
  • wewnętrzna pielęgnacja szczelnego betonu.

  ZASTOSOWANIE:

  • niezbędny dodatek do betonu przy wykonywaniu posadzek przemysłowych, dodatek do betonów konstrukcyjnych, drogowych i hydrotechnicznych,
  • do tymczasowego wzmocnienia w obiektach o niewielkich wahaniach temperatury lub tam, gdzie istnieje
   zwiększone ryzyko korozji,
  • skuteczny zamiennik włókien stalowych.

   

  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Włókno polimerowe włókno polimerowe 48/800 (dł. 48 mm, śr. 0,8 mm) kg 4 31,93 zł
  Zapytaj o produkt
 • włókno stalowe Sitech Włókno stalowe

  WŁÓKNO STALOWE 1/50

  Włókno stalowe służące do zbrojenia rozproszonego betonu stanowi doskonały dodatek do mocno obciążonych nawierzchni przemysłowych. Oprócz zmian cech fizycznych betonu użycie włókien stalowych umożliwia wyeliminowanie rys skurczowych betonu.

   

  ZASTOSOWANIA:
  • posadzki w halach przemysłowych, fabrykach, magazynach itp.,
  • nawierzchnie wysoko obciążonych odcinków dróg,
  • parkingi sprzętu budowlanego,
  • prefabrykaty betonowe (przepusty, szamba, zbiorniki, kręgi),
  • powierzchnie lotnisk.

   

  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Włókno stalowe
  włókno stalowe 1/50 kg 25 cena do uzgodnienia

   

  Najważniejsze zalety włókna stalowego do jednorodnego zbrojenia rozproszonego

  Oferowane przez naszą firmę włókna stalowe w ostatnich latach znacząco zyskały na popularności. Wcześniej wykorzystywano je głównie w betonach przeznaczonych do budowy parkingów samochodowych. Tymczasem obecnie po powstające z nich jednorodne zbrojenie rozproszone sięga się również przy wielu innych przedsięwzięciach, jak np. konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych czy do wykonywania posadzek przemysłowych. To zasługa m.in. kwestii ekonomicznych, ponieważ włókno stalowe często jest tańsze niż inne metody, a do tego pozwala na szybsze uzyskanie pożądanych rezultatów.

  Kolejny aspekt przemawiający za zbrojeniem jednorodnym to łatwość montażu, która ściśle wiąże z oszczędnością czasu, w związku z czym jego zastosowanie powyższa wydajność pracy. Z kolei atrakcyjna cena obniża wydatki inwestycyjne, a tym samym korzystnie przekłada się na finanse organizacji czy osób realizujących dane przedsięwzięcie budowlane. Polecamy je w szczególności do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych, ponieważ niskim kosztem zapewnia ich znakomite parametry.

  Włókno stalowe – oferta sprzedaży

  Wykorzystując proponowane włókna stalowe, można oczekiwać dobrej wytrzymałości betonu. Wysoka odporność na negatywne oddziaływanie czynników zewnętrznych pozwala na ich użycie nawet w najtrudniejszych, bardzo wymagających warunkach. Dzięki nim zbrojenie staje się mocniejsze i mniej podatne na wszelkiego rodzaju zniszczenia, np. pęknięcia, skurcze, zarysowania czy uszkodzenia mechaniczne. Polecamy je także z uwagi na uniwersalność zastosowania, które polega m.in. na możliwości użycia w rozmaitych obiektach niezależnie od ich gabarytów czy kształtów. Świetnie spisują się np. w przypadku elementów prefabrykowanych, galanterii czy odlewów.

  W naszej ofercie znajduje się włókno stalowe wysokiej jakości, które dostarczamy na potrzeby osób prywatnych i przedsiębiorstw z branży budowlanej. Jesteśmy stałym dostawcą dla wielu firm realizujących zarówno niewielkie projekty, np. w ramach indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, jak i zakrojone na szeroką skalę inwestycje infrastrukturalne czy biznesowe. Nasze produkty są objęte atestami i spełniają wymagania obowiązujące na polskim i europejskim rynku. Sprzedajemy włókna stalowe nawet w dużych ilościach i zawsze proponujemy konkurencyjne ceny. Zapraszamy do współpracy klientów zarówno z Polski, jak i z innych krajów, którzy poszukują sprawdzonego i pewnego partnera zapewniającego dostęp do wysokojakościowego materiałów.

  Zapytaj o produkt
 • Si-Clean - preparat do codziennego mycia posadzek

  PREPARAT DO CODZIENNEGO MYCIA ORAZ PIELĘGNACJI POSADZEK BETONOWYCH ORAZ ŻYWICZNYCH

  Szybkoschnący, myjąco-pielęgnujący preparat na bazie alkoholu, przeznaczony do codziennego mycia ręcznego posadzek betonowych i żywicznych.

  ZALETY:

  • szybko odparowuje – brak smug na czyszczonej powierzchni,
  • pozostawia przyjemny, cytrynowy zapach.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Si-Clean preparat do codziennego mycia oraz pielęgnacji posadzek betonowych i żywicznych niebieski/zielonkawy szt. 5 l 73,33 zł
  Zapytaj o produkt
 • Si-Wax - polimerowa pasta do posadzek

  POLIMEROWA PASTA DO POSADZEK ŻYWICZNYCH ORAZ BETONOWYCH

  Samopołyskowa dyspersja polimerowa do konserwacji posadzek żywicznych i betonowych, a także kamienia naturalnego i sztucznego, lastryko, paneli, terakoty i PCV. Produkt gotowy do użytku.

  ZALETY:

  • nadaje wysoki połysk, odnawia i odświeża powierzchnię,
  • tworzy twardą powłokę odporną na zarysowania, zabezpieczającą przed wnikaniem brudu wgłąb,
  • posiada właściwości antypoślizgowe i samopoziomujące.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Si-Wax polimerowa pasta do posadzek betonowych i żywicznych mleczny szt. 5 l 171,41 zł
  Zapytaj o produkt
 • Si-Active Concrete Clean - zmywacz zasadowy do posadzek betonowych

  ZMYWACZ ZASADOWY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA ORAZ USUWANIA SILNYCH ZABRUDZEŃ DO POSADZEK BETONOWYCH

  Preparat przeznaczony do gruntownego mycia ręcznego oraz maszyną szorującą posadzek betonowych oraz powierzchni zmywalnych, odpornych na środki zasadowe.

  ZALETY:

  • doskonale i szybko usuwa uciążliwe zabrudzenia, ślady gumy, woski, sadze, oleje, smary.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Si-Active Concrete Clean
  zmywacz zasadowy do gruntownego czyszczenia oraz usuwania silnych zabrudzeń do posadzek betonowych różowy szt. 5 l 102,50 zł
  Zapytaj o produkt