ZASTOSOWANIE

System posadzkowy sztywny, przeznaczony do wykonywania antypoślizgowych pokryć ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingowych i ramp zjazdowych. Ze względu na niską odporność na UV należy go stosować tylko wewnątrz budynków. Przeznaczony jest pod typowy ruch kołowy samochodów osobowych i ciężarowych. System nie jest przeznaczony pod obciążenie kołami twardymi (stalowe, poliamidowe etc.)

KOLORY

Dostępne kolory standardowe zbliżone do RAL: 7040, 7044, 7032, 1015, 1001, 3011, 6001, 6011, 6010, 9010 – pozostałe kolory z palety RAL dostępne na zapytanie.

SKŁADNIKI SYSTEMU

Meteor Primer – epoksydowy grunt wzmacniający i ograniczający chłonność, możliwy do stosowania na mokre podłoża (patrz: karta techniczna produktu);
Meteor Primer W – do stosowania jako tania warstwa wyrównująca dla podłoży frezowanych / śrutowanych oraz jako warstwa zasadnicza do zasypania kruszywem. Kolor krzemowy;
Meteor Stone W – jw., dostępna w różnych kolorach;
Kruszywa kwarcowe suszone ogniowo. Najczęściej stosowane frakcje: 0,2 – 0,8 mm oraz 0,4 – 0,8 mm na ciągi komunikacyjne i miejsca parkingowe, zaś 1,0 – 1,6 mm na rampy zjazdowe;
Meteor Color Parking – wylewka kolorowa o niskiej lepkości do zamknięcia systemu. Możliwa do zastosowania również jako warstwa zasadnicza do zasypania kruszywem.

WYKONANIE SYSTEMU*

 • Przygotowanie podłoża:
  Podłoże mineralne powinno być klasy min. C20/25, o wytrzymałości na odrywanie min. 1,5 MPa. Podczas utwardzania żywica nie jest wrażliwa na wilgoć, zarówno tę z podłoża jak i z powietrza, jednak wilgotność powierzchniowa podłoża nie powinna być wyższa niż 15% (podłoże matowo-wilgotne np. dosuszone powierzchniowo po zalaniu wodą). Należy pamiętać, że zamknięcie podłoża, które nie jest wysezonowane szczelnym systemem epoksydowym może spowodować odspojenie się systemu wskutek prężności pary wodnej zawartej w masie betonu. Podłoże musi mieć izolację poziomą i być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym oraz parciem negatywnym wody. Wierzchnia warstwa musi być wolna od mleczka wapiennego, zabrudzeń oraz starych powłok. Najlepsze efekty przygotowania powierzchni uzyskuje się poprzez śrutowanie, szlifowanie lub frezowanie betonu.
 • Wyrównanie powierzchni frezowanej lub śrutowanej:
  Wyrównanie najlepiej przeprowadzić poprzez obróbkę mechaniczną, czyli szlifowanie. Jeśli jest to niemożliwe, to po uprzednim zagruntowaniu można to zrobić za pomocą żywic. Do wyrównania powierzchni można użyć jednego z dwóch produktów: Meteor Primer W (rozwiązanie tańsze) lub wylewki Meteor Stone W – obydwa rozwiązania są poprawne technicznie. Produkt aplikujemy za pomocą rakli stalowej poprzez ściągnięcie „na zero”.
 • Gruntowanie:
  Standardowe podłoża: W przypadku standardowych podłoży mineralnych należy użyć czystej żywicy gruntującej Meteor Primer. Gruntowanie transparentnym gruntem pozwala na optymalne przygotowanie podłoża przed dalszymi operacjami, a co za tym idzie, uzyskanie właściwych odporności na odrywanie dla całego systemu. Grunt, który jest transparentny, pozwala ujawnić, na bardzo wczesnym etapie robót, problemy z podłożem, takie jak miejscowe zawilgocenia lub miejsca o zwiększonej chłonności. Grunt najlepiej aplikować za pomocą stalowej lub gumowej rakli, a następnie rozwałkować wałkiem welurowym.
  Podłoża słabej jakości: W przypadku bardzo słabego podłoża, które chcemy wzmocnić, należy przesycić je gruntem Meteor Primer metodą „mokre na mokre” aż do momentu, kiedy podłoże przestaje chłonąć grunt. Można też wtopić powierzchniowo matę szklaną, co również spowoduje znaczną poprawę jakości podłoża. W przypadku wątpliwości zalecamy wykonanie badania pull-off po zakończeniu operacji gruntowania.
  Podłoża o wysokiej chłonności: Podłoża o wysokiej chłonności ale o dobrej nośności gruntujemy dwukrotnie. Drugie gruntowanie przeprowadzamy dobę po pierwszym gruntowaniu.
 • Warstwa zasadnicza:
  Do wykonania warstwy zasadniczej systemu należy użyć wylewki Meteor Primer W lub Meteor Stone W, alternatywnie można też zastosować Meteor Color Parking. Wylewkę należy rozłożyć za pomocą stalowej pacy o zębach takich, żeby uzyskać zużycie na poziomie 0,8 kg / m² (przykładowe narzędzie: rakla firmy Wolff z zębami S3). Po rozłożeniu wylewkę należy zasypać piaskiem kwarcowym o odpowiedniej frakcji. Należy wykonać tzw. pełny zasyp, czyli ok. 3,5 kg piasku na m². Po utwardzeniu nadmiar piasku należy zmieść (piasek można powtórnie wykorzystać), powierzchnię delikatnie przeszlifować papierem ściernym (szlifierka typu Columbus) i dokładnie odkurzyć. Zalecane frakcje piasku to:
 • 0,2 – 0,8 mm lub 0,4 – 0,8 mm – ciągi komunikacyjne i miejsca parkingowe,
 • 1,2 – 1,6 mm lub 1,4 – 2,0 mm – rampy zjazdowe.
 • Warstwa zamykająca:
  Wylewkę należy rozłożyć równomiernie na podkładzie z piasku kwarcowego za pomocą rakli gumowej lub pacy stalowej. Sposób aplikacji zależy od stopnia antypoślizgu oraz wyglądu powłoki, jaki chcemy uzyskać. Następnie żywicę należy rozwałkować wałkiem welurowym w obydwu kierunkach. Na dużych powierzchniach, w celu uzyskania jednolitego wyglądu, wałek należy zmieniać co ok. 200 m². Niedopuszczalne jest dodawanie jakichkolwiek rozpuszczalników (ksylen, aceton, rozpuszczalniki do epoksydów) do wierzchniej warstwy systemu epoksydowego.

*opisany system jest optymalny pod względem technicznym, stosunkowo łatwy do wykonania oraz pozwala na uniknięcie błędów wykonawczych. Nie jest to jednak jedyny sposób wykonania – każda ekipa wykonawcza ma swój własny sposób pracy, który można z powodzeniem zastosować do systemu parkingowego opartego na żywicach Meteor.

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW*

Gruntowanie podłoża – Meteor Primer: 0,15 – 0,25 kg/m² (dla betonu towarowego)
Warstwa zasadnicza: Meteor Primer W / Meteor Stone W: 0,5 – 0,8 kg/m²
Kruszywo kwarcowe: 3,5 kg/m²
Warstwa zamykająca: Meteor Color Parking: 0,8 kg/m² dla piasku 0,2 – 0,8 mm i 2 kg/m² dla piasku 1,0 – 1,6 mm. Zużycie zależy od stopnia zamknięcia systemu.

*podane zużycia mają charakter orientacyjny i nie mogą być przedmiotem roszczeń. Rzeczywiste zużycia zależą od wielu czynników, na które producent nie ma wpływu, takich jak: chłonność podłoża, technologia przygotowania powierzchni, sposoby aplikacji itp.

PIELĘGNACJA SYSTEMU

Powierzchnię parkingu należy utrzymywać w czystości, często zamiatać ręcznie lub mechanicznie. Do mycia należy stosować detergenty o odczynie pH od 5,5 do 9. Nie należy używać środków myjących na bazie kwasów i z dodatkiem chloru. Niedopuszczalne jest stosowanie rozpuszczalników organicznych (aceton, ksylen, nitro, benzyny) – niszczą one warstwy epoksydowe w bardzo szybkim tempie. Temperatura mycia nie może przekraczać 60°C.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i ewentualne zanieczyszczenia czyścić na świeżo acetonem lub innym rozpuszczalnikiem do epoksydów. W przypadku utwardzenia żywicę można usunąć tylko mechanicznie.

WYMAGANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywana prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje posadzki muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni stosować ubrania, buty, okulary i rękawice ochronne. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podane są w Kartach Charakterystyki składników. Epoksydowe masy posadzkowe METEOR po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego.

Katalog produktów
 • Meteor Primer W - epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa żywica gruntująca wypełniona.

  EPOKSYDOWA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA ŻYWICA GRUNTUJĄCA, WYPEŁNIONA. UNIWERSALNY DWUSKŁADNIKOWY ZESTAW EPOKSYDOWY

  Do wykonywania warstw gruntujących i zasadniczych (do zasypu kruszywem), warstw wyrównawczych oraz mas szpachlowych do różnych zastosowań (w zależności od użytych mikrowypełniaczy).

  ZALETY:

  • całkowita odporność na krystalizację podczas przechowywania;
  • uniwersalność zastosowań;
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża;
  • dobra głębokość wnikania;
  • możliwość zasypu piaskiem;
  • bardzo dobre właściwości mechaniczne;
  • możliwość obniżenia lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów;
  • kolor: krzemowy.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Meteor Primer W
  epoksydowa żywica gruntująca, wypełniona krzemowy kg 30 31,13 zł
  kg 5 36,34 zł
  kg 1 67,01 zł
  Zapytaj o produkt
 • Meteor Color Parking - kolorowa żywica epoksydowa o wysokim połysku

  KOLOROWA SAMOROZLEWNA ŻYWICA EPOKSYDOWA O WYSOKIM POŁYSKU – wersja PARKING

  Dwuskładnikowy zestaw epoksydowy do wykonywania wierzchnich warstw samopoziomujących, zasadniczych oraz zamykających w systemach parkingowych oraz przemysłowych (systemy zasypywane naturalnym piaskiem kwarcowym), a także do wykonywania warstw malowanych w systemach parkingowych.

  ZALETY:

  • całkowita odporność na krystalizację;
  • dobra rozlewność;
  • uniwersalność zastosowań;
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża;
  • możliwość zasypu piaskiem kolorowym lub naturalnym;
  • bardzo dobre właściwości mechaniczne;
  • dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Meteor Color – wersja PARKING
  kolorowa samorozlewna żywica epoksydowa RAL 6001, 6010, 6003, 1001, 1015, 3009, 7032, 7037, 7040, 7044, 7046, 7047, 9010 kg 30 39,49 zł
  RAL 7040 5 43,06 zł
  RAL 7040 1 56,99 zł
  pozostałe kolory z palety RAL 30 cena do uzgodnienia
  Zapytaj o produkt
 • Meteor Stone W - epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa żywica konstrukcyjna kolorowa

  EPOKSYDOWA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA ŻYWICA KONSTRUKCYJNA KOLOROWA. UNIWERSALNY, DWUSKŁADNIKOWY ZESTAW EPOKSYDOWY

  Do wykonywania warstw zasadniczych (do zasypu kruszywem) w systemach parkingowych, warstw wyrównawczych oraz mas szpachlowych do różnych zastosowań w zależności od użytych mikrowypełniaczy.

  ZALETY:

  • całkowita odporność na krystalizację podczas przechowywania;
  • uniwersalność zastosowań;
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża;
  • dobra głębokość wnikania;
  • możliwość zasypu piaskiem;
  • bardzo dobre właściwości mechaniczne;
  • możliwość obniżenia lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Meteor Stone W
  epoksydowa żywica konstrukcyjna kolorowa RAL 6001, 6010, 6003, 1001, 1015, 3009, 7032, 7037, 7040, 7044, 7046,
  7047, 9010
  kg 30 33,63 zł
  RAL 7040 5 36,48 zł
  RAL 7040 1 49,20 zł
  pozostałe kolory z palety RAL 30 cena do uzgodnienia
  Zapytaj o produkt