ZASTOSOWANIE

System posadzkowy sztywny, przeznaczony do wykonywania antypoślizgowych pokryć ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingowych i ramp zjazdowych. Ze względu na niską odporność na UV należy go stosować tylko wewnątrz budynków. Przeznaczony jest pod typowy ruch kołowy samochodów osobowych i ciężarowych. System nie jest przeznaczony pod obciążenie kołami twardymi (stalowe, poliamidowe etc.)

KOLORY

Dostępne kolory standardowe zbliżone do RAL: 7040, 7044, 7032, 1015, 1001, 3011, 6001, 6011, 6010, 9010 – pozostałe kolory z palety RAL dostępne na zapytanie.

SKŁADNIKI SYSTEMU

 • Meteor Primer HYDRO – epoksydowy grunt wzmacniający i ograniczający chłonność, możliwy do stosowania na mokre podłoża (patrz: karta techniczna produktu);
 • Meteor Primer W – do stosowania jako tania warstwa wyrównująca dla podłoży frezowanych / śrutowanych oraz jako warstwa zasadnicza do zasypania kruszywem. Kolor krzemowy;
 • Meteor Stone W – jw., dostępna w różnych kolorach;
 • Kruszywa kwarcowe suszone ogniowo. Najczęściej stosowane frakcje: 0,2 – 0,8 mm oraz 0,4 – 0,8 mm na ciągi komunikacyjne i miejsca parkingowe, zaś 1,0 – 1,6 mm na rampy zjazdowe;
 • Meteor Color Parking – wylewka kolorowa o niskiej lepkości do zamknięcia systemu. Możliwa do zastosowania również jako warstwa zasadnicza do zasypania kruszywem.

WYKONANIE SYSTEMU*

 • Przygotowanie podłoża:
  Podłoże mineralne powinno być klasy min. C20/25, o wytrzymałości na odrywanie min. 1,5 MPa. Podczas utwardzania żywica nie jest wrażliwa na wilgoć, zarówno tę z podłoża jak i z powietrza, jednak wilgotność powierzchniowa podłoża nie powinna być wyższa niż 15% (podłoże matowo-wilgotne np. dosuszone powierzchniowo po zalaniu wodą). Należy pamiętać, że zamknięcie podłoża, które nie jest wysezonowane szczelnym systemem epoksydowym może spowodować odspojenie się systemu wskutek prężności pary wodnej zawartej w masie betonu. Podłoże musi mieć izolację poziomą i być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym oraz parciem negatywnym wody. Wierzchnia warstwa musi być wolna od mleczka wapiennego, zabrudzeń oraz starych powłok. Najlepsze efekty przygotowania powierzchni uzyskuje się poprzez śrutowanie, szlifowanie lub frezowanie betonu.
 • Wyrównanie powierzchni frezowanej lub śrutowanej:
  Wyrównanie najlepiej przeprowadzić poprzez obróbkę mechaniczną, czyli szlifowanie. Jeśli jest to niemożliwe, to po uprzednim zagruntowaniu można to zrobić za pomocą żywic. Do wyrównania powierzchni można użyć jednego z dwóch produktów: Meteor Primer W (rozwiązanie tańsze) lub wylewki Meteor Stone W – obydwa rozwiązania są poprawne technicznie. Produkt aplikujemy za pomocą rakli stalowej poprzez ściągnięcie „na zero”.
 • Gruntowanie:
  Standardowe podłoża: W przypadku standardowych podłoży mineralnych należy użyć czystej żywicy gruntującej Meteor Primer. Gruntowanie transparentnym gruntem pozwala na optymalne przygotowanie podłoża przed dalszymi operacjami, a co za tym idzie, uzyskanie właściwych odporności na odrywanie dla całego systemu. Grunt, który jest transparentny, pozwala ujawnić, na bardzo wczesnym etapie robót, problemy z podłożem, takie jak miejscowe zawilgocenia lub miejsca o zwiększonej chłonności. Grunt najlepiej aplikować za pomocą stalowej lub gumowej rakli, a następnie rozwałkować wałkiem welurowym.
  Podłoża słabej jakości: W przypadku bardzo słabego podłoża, które chcemy wzmocnić, należy przesycić je gruntem Meteor Primer metodą „mokre na mokre” aż do momentu, kiedy podłoże przestaje chłonąć grunt. Można też wtopić powierzchniowo matę szklaną, co również spowoduje znaczną poprawę jakości podłoża. W przypadku wątpliwości zalecamy wykonanie badania pull-off po zakończeniu operacji gruntowania.
  Podłoża o wysokiej chłonności: Podłoża o wysokiej chłonności ale o dobrej nośności gruntujemy dwukrotnie. Drugie gruntowanie przeprowadzamy dobę po pierwszym gruntowaniu.
 • Warstwa zasadnicza:
  Do wykonania warstwy zasadniczej systemu należy użyć wylewki Meteor Primer W lub Meteor Stone W, alternatywnie można też zastosować Meteor Color Parking. Wylewkę należy rozłożyć za pomocą stalowej pacy o zębach takich, żeby uzyskać zużycie na poziomie 0,8 kg / m² (przykładowe narzędzie: rakla firmy Wolff z zębami S3). Po rozłożeniu wylewkę należy zasypać piaskiem kwarcowym o odpowiedniej frakcji. Należy wykonać tzw. pełny zasyp, czyli ok. 3,5 kg piasku na m². Po utwardzeniu nadmiar piasku należy zmieść (piasek można powtórnie wykorzystać), powierzchnię delikatnie przeszlifować papierem ściernym (szlifierka typu Columbus) i dokładnie odkurzyć. Zalecane frakcje piasku to:
 • 0,2 – 0,8 mm lub 0,4 – 0,8 mm – ciągi komunikacyjne i miejsca parkingowe,
 • 1,2 – 1,6 mm lub 1,4 – 2,0 mm – rampy zjazdowe.
 • Warstwa zamykająca:
  Wylewkę należy rozłożyć równomiernie na podkładzie z piasku kwarcowego za pomocą rakli gumowej lub pacy stalowej. Sposób aplikacji zależy od stopnia antypoślizgu oraz wyglądu powłoki, jaki chcemy uzyskać. Następnie żywicę należy rozwałkować wałkiem welurowym w obydwu kierunkach. Na dużych powierzchniach, w celu uzyskania jednolitego wyglądu, wałek należy zmieniać co ok. 200 m². Niedopuszczalne jest dodawanie jakichkolwiek rozpuszczalników (ksylen, aceton, rozpuszczalniki do epoksydów) do wierzchniej warstwy systemu epoksydowego.

*opisany system jest optymalny pod względem technicznym, stosunkowo łatwy do wykonania oraz pozwala na uniknięcie błędów wykonawczych. Nie jest to jednak jedyny sposób wykonania – każda ekipa wykonawcza ma swój własny sposób pracy, który można z powodzeniem zastosować do systemu parkingowego opartego na żywicach Meteor.

zdjęcie posadzki epoksydowej w garażu podziemnym

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW*

 • Gruntowanie podłoża – Meteor Primer: 0,15 – 0,25 kg/m² (dla betonu towarowego)
 • Warstwa zasadnicza: Meteor Primer W / Meteor Stone W: 0,5 – 0,8 kg/m²
 • Kruszywo kwarcowe: 3,5 kg/m²
 • Warstwa zamykająca: Meteor Color Parking: 0,8 kg/m² dla piasku 0,2 – 0,8 mm i 2 kg/m² dla piasku 1,0 – 1,6 mm. Zużycie zależy od stopnia zamknięcia systemu.

*podane zużycia mają charakter orientacyjny i nie mogą być przedmiotem roszczeń. Rzeczywiste zużycia zależą od wielu czynników, na które producent nie ma wpływu, takich jak: chłonność podłoża, technologia przygotowania powierzchni, sposoby aplikacji itp.

PIELĘGNACJA SYSTEMU

Powierzchnię parkingu należy utrzymywać w czystości, często zamiatać ręcznie lub mechanicznie. Do mycia należy stosować detergenty o odczynie pH od 5,5 do 9. Nie należy używać środków myjących na bazie kwasów i z dodatkiem chloru. Niedopuszczalne jest stosowanie rozpuszczalników organicznych (aceton, ksylen, nitro, benzyny) – niszczą one warstwy epoksydowe w bardzo szybkim tempie. Temperatura mycia nie może przekraczać 60°C.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i ewentualne zanieczyszczenia czyścić na świeżo acetonem lub innym rozpuszczalnikiem do epoksydów. W przypadku utwardzenia żywicę można usunąć tylko mechanicznie.

WYMAGANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywana prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje posadzki żywiczne muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni stosować ubrania, buty, okulary i rękawice ochronne. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podane są w Kartach Charakterystyki składników. Epoksydowe masy posadzkowe METEOR po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego.