naprawa betonu Si-Tech

Każdego dnia posadzki w obiektach przemysłowych narażone są na ogromne obciążenie i negatywne oddziaływanie wielu czynników odpowiedzialnych za występowanie licznych uszkodzeń mechanicznych. Przeważająca większość napraw betonu dokonywanych w tego typu budynkach dotyczy właśnie nawierzchni. Choć uszkodzenia posadzki są nieuniknione, mamy duży wpływ na to, po jakim czasie intensywnej eksploatacji pojawią się w danym obiekcie.

Naprawa posadzki betonowej

Warto mieć świadomość, że profesjonalnie położona nawierzchnia, do której zastosowano trwałą chemię budowlaną najwyższej jakości, przetrwa nawet kilkadziesiąt lat wytężonego użytkowania – także w środowisku przemysłowym. Konieczność remontowania posadzek przemysłowych wynika najczęściej z powodu użycia złej jakości materiałów budowlanych lub błędów w sztuce budowlanej. Wiele z tych uszkodzeń można jednak naprawić, a nasi specjaliści są stale gotowi, by służyć w tym zakresie profesjonalnym doradztwem.

Oferujemy Państwu specjalistyczne, nowoczesne preparaty, które umożliwią szybkie naprawienie uszkodzonej posadzki. Produkty marki Si-Tech pozwalają m.in. na:

 • wypełnianie rys i spękań betonu;
 • wyrównywanie posadzek;
 • poprawę wytrzymałości górnej warstwy posadzek;
 • likwidację efektu pylenia;
 • uzupełnianie ubytków posadzek;
 • poprawę estetyki nawierzchni.

Właściwie wykorzystane produkty chemii budowlanej Si-Tech sprawią, że posadzki w obiektach przemysłowych będą trwałą i solidną podstawą dla realizowanego biznesu.

 

Co wpływa na poziom trwałości posadzki przemysłowej?

Z uwagi na fakt, że posadzka przemysłowa stanowi istotny element w technologicznym procesie produkcyjnym i magazynowym, jej stan, zarówno techniczny, jak i dotyczący parametrów użytkowych, ma nierzadko decydujące znaczenie przy ocenie zdolności danego obiektu do prawidłowej realizacji zamierzeń biznesowych. Już na etapie projektowania powinny być zdefiniowane i uwzględnione wszelkie obciążenia oraz czynniki działające na posadzkę, których charakter może mieć istotny wpływ nie tylko na stopień jej zużycia, ale również na pojawienie się uszkodzeń. A więc oprócz obciążeń statycznych, dynamicznych czy udarowych musimy wziąć pod uwagę także uwarunkowania wodno-gruntowe, w tym jakość gruntu i poziom jego zagęszczenia. Mając to na względzie, do realizacji projektu inwestycyjnego określonego rodzaju posadzki przemysłowej warto wykorzystać:

 • właściwie dobrane, wysokiej jakości materiały odpowiadające określonym oczekiwaniom w zakresie odporności na ścieranie, obciążenia mechaniczne, oddziaływanie innych czynników degradujących powierzchnię, a także bezproblemowego utrzymania jej w czystości,
 • profesjonalną firmę wykonawczą, która zapewni wykonanie zgodne z projektem.

Niebagatelny wpływ na obniżenie poziomu trwałości posadzek przemysłowych ma ich eksploatacja, zwłaszcza w przypadku przekraczania ustalonych norm obciążeniowych, wykonywania prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych niezgodnie z założeniami, a także realizacji działań naprawczych z opóźnieniem. W takiej sytuacji remonty posadzek przemysłowych stają się dość kosztowną koniecznością, zwłaszcza w przypadku zatrzymania produkcji lub innej działalności gospodarczej.

naprawa posadzki betonowej

Naprawa i remont posadzki

Wszelkie posadzki betonowe, również te utwardzane powierzchniowo, odznaczają się wysoką trwałością, ale z uwagi na wspomniane wyżej zależności następuje szybsza bądź późniejsza ich naprawa. Z jakimi zatem uszkodzeniami mamy najczęściej do czynienia? Klasyfikacja stwierdzonych uszkodzeń, wykluczając poważniejsze ich źródła w strukturze podłoża i podbudowy, uwzględnia m.in.:

 • ubytki punktowe – powierzchnię posadzki szlifujemy zgrubnie, dokładnie odkurzamy, ubytki wypełniamy przygotowanym (wymieszanym) preparatem Meteor Filler przy pomocy szpachelek i pac, po czym ponownie szlifujemy powierzchnię z wykorzystaniem drobnoziarnistej ściernicy. Zastosowany preparat to nowoczesna drobnoziarnista szpachla do naprawy i wykańczania powierzchni mineralnych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, a także wysoką odpornością na ścieranie, chemikalia i zmiany temperatur. Pozwala na uzyskanie twardej i niepylącej powierzchni. Preparat może być wcześniej zabarwiony na dowolny kolor;
 • pęknięcia na płycie posadzki – powierzchnia posadzki wewnętrznej z mikropęknięciami „włosowymi” nie podlega renowacji, natomiast podłoża zewnętrzne z tego rodzaju pęknięciami regenerujemy preparatem impregnacyjno-pielęgnacyjnym P100 (rozpuszczalnikowa, bezbarwna dyspersja żywicy akrylowej), który uszczelnia, impregnuje i utwardza. Zastosowanie preparatu zmniejsza nasiąkliwość na wodę i oleje, podnosi wytrzymałość na ścieranie, ogranicza występowanie mikrorys, zwiększa mrozoodporność. Na wolną od wszelkich zanieczyszczeń powierzchnię aplikujemy dyspersję za pomocą wałka lub pędzla. Większe pęknięcia wraz z krawędziowymi ubytkami wypełniamy preparatem renowacyjnym Meteor Filler;
 • wykruszanie dylatacji – naprawa polega na ich oczyszczeniu, a następnie aplikacji sznura polietylenowego, zagruntowaniu preparatem Dylatan Primer na bazie żywic syntetycznych rozpuszczalnikowych oraz wypełnieniu specjalnym elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym – kitem dylatacyjnym wzmocnionym,
 • ścieranie powierzchni (pylenie) – renowacja posadzek pylących i z powierzchownymi odspojeniami polega na szlifowaniu i polerowaniu podłoża betonowego z wykorzystaniem odpowiednich preparatów. Po zdjęciu wierzchniej warstwy płyty posadzkowej wykonujemy szlifowanie, a następnie na czystą i suchą powierzchnię aplikujemy rozcieńczony impregnat na bazie dyspersji krzemianowej – K100, który redukuje pylenie, poprawia odporność chemiczną i mechaniczną oraz ułatwia mycie. W przypadku dodatkowo polerowanej powierzchni ma zastosowanie powłokowy preparat na bazie krzemianu litu oraz poliuretanu – L100 Diamond, który poprawia odporność betonu na ścieranie nawet o 400%, tworząc twardą, śliską i nienasiąkliwą powierzchnię.

Poważniejsze uszczerbki wierzchniej warstwy posadzki przemysłowej wymagają specjalistycznego wyrównywania, a w przypadku np. jej odklejenia – wykonania nowej wylewki.

pęknięcie betonu
ubytki punktowe
wykruszanie dylatacji
pylenie betonu

Wyrównywanie posadzek

Niezależnie od przyczyn powstania ubytków i nierówności należy je w miarę możliwości jak najszybciej uzupełnić i wyrównać, by nie dopuścić do dalszej degradacji posadzki, a tym samym wyższych kosztów naprawy. Wykorzystanie systemu konstrukcyjnych dwuskładnikowych żywic epoksydowych Meteor z dodatkiem piasku kwarcowego może się okazać doskonałym panaceum, pod warunkiem wytrzymałości podłoża na odrywanie przynajmniej 1,5 N/m².

Powierzchnię posadzki przemysłowej oczyszczamy z wszelkich zanieczyszczeń, odtłuszczamy i odpylamy. Tak przygotowana i przede wszystkim sucha nawierzchnia (wilgotność nie powinna być wyższa niż 4%) zapewni optymalną przyczepność. Profesjonalne wykonanie renowacji powinno uwzględnić gruntowanie dwuskładnikową żywicą epoksydową – Meteor Primer (zużycie 0,15 – 0,25 kg/m² na jedną warstwę), które wzmocni podłoże i wyeliminuje ewentualne pylenie (temperatura aplikacji dedykowanym wałkiem lub pędzlem od 15 do 25ºC). Po 24 godzinach nakładamy warstwę wyrównującą z żywicy epoksydowej konstrukcyjnej Meteor Stone i piasku kwarcowego w stanie gęstej masy (konsystencja zaprawy murarskiej) idealnej dla wypełnienia dużych ubytków. Meteor Stone znakomicie nadaje się nie tylko do wyrównania powierzchni, ale także do wykonania warstwy zasadniczej w postaci „kamiennych dywanów” z użyciem np. barwionych piasków kwarcowych.

Wylewki posadzki przemysłowej

Naprawę czy remont posadzki przemysłowej, której wierzchnia warstwa wyraźnie się odkleja, rozpoczynamy od obróbki mechanicznej techniką frezowania, która dość mocno ingeruje w powierzchnię betonu. Dzięki tej metodzie możliwe jest zerwanie starej nawierzchni, profilowanie płaszczyzny i czyszczenie. Efektem działań specjalnej maszyny jest czyste, rowkowane podłoże przygotowane do wykonania nowych warstw. Przygotowanie podłoża zniszczonego, ale bez oznak odklejania się realizujemy poprzez jego śrutowanie. Jest to z pewnością wyjątkowo efektywne pod każdym względem rozwiązanie, które umożliwia zarówno bezpyłowe czyszczenie, jak i uzyskanie w ostatecznym rozrachunku ekonomicznie uzasadnionej ceny wylewki przemysłowej. Co więcej, śrutowanie umożliwia wykrycie ewentualnych wad betonu.

Przygotowane podłoże jest gotowe na wylewanie posadzki. W warunkach przemysłowych najczęściej stosuje się:

 • wylewki cienkowarstwowe,
 • wylewki epoksydowe – trwałe i wytrzymałe posadzki przemysłowe realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego systemu Meteor (szeroka gama produktowa umożliwiająca tworzenie efektownych powierzchni),
 • wylewki poliuretanowe – wyjątkowo odporne na oddziaływanie silnych środków chemicznych, kwasów, zasad, a także na ścieranie.