naprawa betonu Si-Tech

Każdego dnia posadzki w obiektach przemysłowych narażone są na ogromne obciążenie i negatywne oddziaływanie wielu czynników odpowiedzialnych za występowanie licznych uszkodzeń mechanicznych. Przeważająca większość napraw betonu dokonywanych w tego typu budynkach dotyczy właśnie nawierzchni. Choć uszkodzenia posadzki są nieuniknione, mamy duży wpływ na to, po jakim czasie intensywnej eksploatacji pojawią się w danym obiekcie.

Naprawa posadzki betonowej

Warto mieć świadomość, że profesjonalnie położona nawierzchnia betonowa, do której zastosowano trwałą chemię budowlaną najwyższej jakości, przetrwa nawet kilkadziesiąt lat wytężonego użytkowania – także w środowisku przemysłowym. Wtedy naprawy czy renowacje betonu będą wykonywane bardzo rzadko. Tak wyeliminujesz zastoje w pracy spowodowane pracami remontowymi, a przy okazji podreperujesz budżet firmy.

Konieczność remontowania betonowych posadzek przemysłowych wynika najczęściej z powodu użycia złej jakości materiałów budowlanych lub błędów w sztuce budowlanej. Wiele z tych ubytków można jednak naprawić, a nasi specjaliści są stale gotowi, by służyć w tym zakresie profesjonalnym doradztwem.

Oferujemy Państwu specjalistyczne, nowoczesne preparaty, które umożliwią szybką renowację lub naprawienie uszkodzonej posadzki. Produkty marki Si-Tech pozwalają m.in. na:

 • wypełnianie rys i spękań betonu;
 • wyrównywanie posadzek;
 • poprawę wytrzymałości górnej warstwy posadzek;
 • likwidację efektu pylenia;
 • uzupełnianie ubytków posadzek;
 • poprawę estetyki nawierzchni.

Właściwie wykorzystane produkty chemii budowlanej Si-Tech sprawią, że posadzki w obiektach przemysłowych będą trwałą i solidną podstawą dla realizowanego biznesu. W ten sposób ograniczysz potrzeby napraw do minimum. Od teraz ubytki betonu nie będą zagrożeniem dla pracowników i działalności, a renowacja będzie konieczna tylko w przypadku poważnych ubytków w powierzchniach betonowych.

Co wpływa na poziom trwałości posadzki przemysłowej?

Z uwagi na fakt, że posadzka przemysłowa stanowi istotny element w technologicznym procesie produkcyjnym i magazynowym, jej stan, zarówno techniczny, jak i dotyczący parametrów użytkowych, ma nierzadko decydujące znaczenie przy ocenie zdolności danego obiektu do prawidłowej realizacji zamierzeń biznesowych. Dlatego profesjonalna naprawa ubytków lub renowacja starego betonu to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą wnieść swój zakład przemysłowy na wyższy poziom.

Już na etapie projektowania powinny być zdefiniowane i uwzględnione wszelkie obciążenia oraz czynniki działające na posadzkę, których charakter może mieć istotny wpływ nie tylko na stopień jej zużycia, ale również na pojawienie się uszkodzeń i ubytków. Wtedy renowacja i naprawa betonowego podłoża będzie przeprowadzana tylko w wyjątkowych sytuacjach.

A więc oprócz obciążeń statycznych, dynamicznych czy udarowych musimy wziąć pod uwagę także uwarunkowania wodno-gruntowe, w tym jakość gruntu i poziom jego zagęszczenia. Mając to na względzie, do realizacji projektu inwestycyjnego określonego rodzaju betonowej posadzki przemysłowej warto wykorzystać:

 • właściwie dobrane, wysokiej jakości materiały odpowiadające określonym oczekiwaniom w zakresie odporności na ścieranie, obciążenia mechaniczne, oddziaływanie innych czynników tworzących ubytki w betonie, a także bezproblemowego utrzymania jej w czystości,
 • profesjonalną firmę wykonawczą, która zapewni wykonanie zgodne z projektem.

Niebagatelny wpływ na obniżenie poziomu trwałości posadzek przemysłowych ma ich eksploatacja, zwłaszcza w przypadku przekraczania ustalonych norm obciążeniowych, wykonywania prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych niezgodnie z założeniami, a także realizacji napraw z opóźnieniem. W takiej sytuacji remonty i renowacje betonu przemysłowego stają się dość kosztowną koniecznością, zwłaszcza w przypadku zatrzymania produkcji lub innej działalności gospodarczej.

naprawa posadzki betonowej

Naprawa i remont posadzki

Wszelkie posadzki betonowe, również te utwardzane powierzchniowo, odznaczają się wysoką trwałością, ale z uwagi na wspomniane wyżej zależności następuje szybsza bądź późniejsza ich naprawa lub renowacja. Z jakimi zatem uszkodzeniami mamy najczęściej do czynienia? Klasyfikacja stwierdzonych uszkodzeń betonu, wykluczając poważniejsze ich źródła w strukturze podłoża i podbudowy, uwzględnia m.in.:

 • ubytki punktowe – powierzchnię posadzki szlifujemy zgrubnie, dokładnie odkurzamy, ubytki wypełniamy przygotowanym (wymieszanym) preparatem Meteor Filler przy pomocy szpachelek i pac, po czym ponownie szlifujemy powierzchnię z wykorzystaniem drobnoziarnistej ściernicy. Zastosowany preparat to nowoczesna drobnoziarnista szpachla do naprawy i wykańczania powierzchni mineralnych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, a także wysoką odpornością na ścieranie, chemikalia i zmiany temperatur. Pozwala na uzyskanie twardej i niepylącej powierzchni. Preparat może być wcześniej zabarwiony na dowolny kolor;
 • pęknięcia na płycie posadzki – powierzchnia posadzki wewnętrznej z mikropęknięciami „włosowymi” nie podlega renowacji, natomiast podłoża zewnętrzne z tego rodzaju pęknięciami regenerujemy preparatem impregnacyjno-pielęgnacyjnym P100 (rozpuszczalnikowa, bezbarwna dyspersja żywicy akrylowej), który uszczelnia, impregnuje i utwardza. Zastosowanie preparatu zmniejsza nasiąkliwość na wodę i oleje, podnosi wytrzymałość na ścieranie, ogranicza występowanie mikrorys, zwiększa mrozoodporność. Na wolną od wszelkich zanieczyszczeń powierzchnię aplikujemy dyspersję za pomocą wałka lub pędzla. Większe pęknięcia wraz z krawędziowymi ubytkami wypełniamy preparatem renowacyjnym Meteor Filler;
 • wykruszanie dylatacji – naprawa polega na ich oczyszczeniu, a następnie aplikacji sznura polietylenowego, zagruntowaniu preparatem Dylatan Primer na bazie żywic syntetycznych rozpuszczalnikowych oraz wypełnieniu specjalnym elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym – kitem dylatacyjnym wzmocnionym,
 • ścieranie powierzchni (pylenie) – renowacja posadzek pylących i z powierzchownymi odspojeniami polega na szlifowaniu i polerowaniu podłoża betonowego z wykorzystaniem odpowiednich preparatów. Po zdjęciu wierzchniej warstwy płyty posadzkowej wykonujemy szlifowanie, a następnie na czystą i suchą powierzchnię aplikujemy rozcieńczony impregnat na bazie dyspersji krzemianowej – K100, który redukuje pylenie, poprawia odporność chemiczną i mechaniczną oraz ułatwia mycie. W przypadku dodatkowo polerowanej powierzchni ma zastosowanie powłokowy preparat na bazie krzemianu litu oraz poliuretanu – L100 Diamond, który poprawia odporność betonu na ścieranie nawet o 400%, tworząc twardą, śliską i nienasiąkliwą powierzchnię.

Poważniejsze ubytki wierzchniej warstwy posadzki przemysłowej wymagają specjalistycznego wyrównywania, a w przypadku np. jej odklejenia – wykonania nowej wylewki betonu. Renowacja to najprostszy sposób na odnowienie podłoża betonowego, które wymagałoby kosztownych napraw. Nasza chemia budowlana poradzi sobie z zabezpieczeniem powierzchni w obiektach przemysłowych narażonych na działanie różnych substancji chemicznych, nadmiernej wilgoci i dużych obciążeń. Od tego momentu podłoże betonowe będzie odporne na intensywną eksploatację.

pęknięcie betonu
ubytki punktowe
wykruszanie dylatacji
pylenie betonu

Wyrównywanie posadzek

Niezależnie od przyczyn powstania ubytków i nierówności należy je w miarę możliwości jak najszybciej uzupełnić i wyrównać, by nie dopuścić do dalszej degradacji posadzki, a tym samym wyższych kosztów naprawy ubytków. Renowacje bywają kosztowne, dlatego warto zadbać o to, aby beton nie wymagał częstego odświeżania. Dobra inwestycja ograniczy wydatki przedsiębiorstwa w przyszłości.

Wykorzystanie systemu konstrukcyjnych dwuskładnikowych żywic epoksydowych Meteor z dodatkiem piasku kwarcowego może się okazać doskonałym panaceum, pod warunkiem wytrzymałości podłoża betonowego na odrywanie przynajmniej 1,5 N/m².

Powierzchnię posadzki przemysłowej oczyszczamy z wszelkich zanieczyszczeń, odtłuszczamy i odpylamy. Tak przygotowana i przede wszystkim sucha nawierzchnia (wilgotność nie powinna być wyższa niż 4%) zapewni optymalną przyczepność do betonu. Profesjonalne wykonanie renowacji powinno uwzględnić gruntowanie dwuskładnikową żywicą epoksydową – Meteor Primer Hydro (zużycie 0,15 – 0,25 kg/m² na jedną warstwę), które wzmocni podłoże i wyeliminuje ewentualne pylenie (temperatura aplikacji dedykowanym wałkiem lub pędzlem od 15 do 25ºC).

To daje gwarancję, że powierzchnia betonowa będzie odpowiednio przygotowana do renowacji. Reparacja ubytków z wykorzystaniem nowoczesnych środków chemicznych to sposób na zabezpieczenie betonu na długie lata.

Po 24 godzinach nakładamy warstwę wyrównującą z żywicy epoksydowej konstrukcyjnej Meteor Stone i piasku kwarcowego w stanie gęstej masy (konsystencja zaprawy murarskiej) idealnej dla wypełnienia dużych ubytków. Meteor Stone znakomicie nadaje się nie tylko do wyrównania, renowacji i naprawy przemysłowych powierzchni betonowych, ale także do wykonania warstwy zasadniczej w postaci „kamiennych dywanów” z użyciem np. barwionych piasków kwarcowych.

Wylewki posadzki przemysłowej

Naprawę czy remont posadzki przemysłowej, której wierzchnia warstwa wyraźnie się odkleja, rozpoczynamy od obróbki mechanicznej techniką frezowania, która dość mocno ingeruje w powierzchnię betonu. Dzięki tej metodzie możliwe jest zerwanie starej nawierzchni z ubytkami, profilowanie płaszczyzny, czyszczenie i renowacja.

Efektem działań specjalnej maszyny jest czyste, rowkowane podłoże przygotowane do wykonania nowych warstw betonu przemysłowego. Naprawę podłoża zniszczonego, ale bez oznak odklejania się realizujemy poprzez jego śrutowanie. Jest to z pewnością wyjątkowo efektywne pod każdym względem rozwiązanie, które umożliwia zarówno bezpyłowe czyszczenie, jak i uzyskanie w ostatecznym rozrachunku ekonomicznie uzasadnionej ceny wylewki przemysłowej. Co więcej, śrutowanie umożliwia wykrycie ewentualnych wad betonu.

Przygotowane podłoże jest gotowe na wylewanie posadzki. W warunkach przemysłowych podczas napraw i renowacji najczęściej stosuje się:

 • wylewki cienkowarstwowe,
 • wylewki epoksydowe – trwałe i wytrzymałe posadzki przemysłowe realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego systemu Meteor (szeroka gama produktowa umożliwiająca tworzenie efektownych powierzchni),
 • wylewki poliuretanowe – wyjątkowo odporne na oddziaływanie silnych środków chemicznych, kwasów, zasad, a także na ścieranie.

Nasi doradcy po konsultacjach z klientem ustalają optymalną formę naprawy ubytków lub renowacji betonu. Wieloletnie doświadczenie i wypracowana renoma na rynku polskim oraz europejskim to najlepsze potwierdzenie naszych umiejętności.