ZASTOSOWANIE

Jastrych żywiczny przygotowywany na budowie służy do wypełnienia większych ubytków i zadoleń (powyżej 2mm) w posadzce betonowej. Po dodaniu środka zagęszczającego Meteor Tixo można nim wypełniać ubytki w powierzchniach pionowych oraz stropach.

Podłoże mineralne powinno być klasy min. C20/25, o wytrzymałości na odrywanie min. 1,5 MPa. Wszelkie warstwy luźno związane z podłożem należy bezwzględnie usunąć. Podłoże powinno być zagruntowane gruntem Meteor Primer. Przed gruntowaniem powierzchnia musi zostać odpylona oraz odtłuszczona.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

Składniki mieszanki i proporcje mieszania znajdują się w poniższej tabeli:

 

Lp.
SKŁADNIK
ILOŚĆ
OBJĘTOŚĆ
1. Meteor Stone składnik A 8,07 kg około 49 litrów
2. Meteor Stone składnik B 4,04 kg
3. Piasek kwarcowy 1 – 1,6 mm 25 kg
4. Piasek kwarcowy 0,4 – 0,8 mm 25 kg

Do kastry o pojemności co najmniej 60 litrów należy wlać odważoną ilość Meteoru Stone składnika A oraz składnika B i dokładnie wymieszać. Ciągle mieszając należy wsypywać piaski zaczynając od frakcji 1-1,6 mm. Uzyskana mieszanka ma konsystencję gęstoplastyczną ale mokrą i możliwą do rozłożenia na posadzce.
Mieszankę do szpachlowania powierzchni pionowych i stropów należy przygotować tak samo, dodając środek zagęszczający Meteor Tixo w ilości od 1 do 3% w zależności od oczekiwanego efektu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp. PARAMETR
WARTOŚĆ
JEDNOSTKA
1. Gęstość 1,27 [g/cm³]
2. Czas przydatności do użycia w 20°C 20-25 [min]
3. Czas utwardzania 24 [h]

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i ewentualne zanieczyszczenia czyścić na świeżo acetonem lub innym rozpuszczalnikiem do epoksydów. W przypadku utwardzenia żywicę można usunąć tylko mechanicznie.

PRZECHOWYWANIE

Żywicę i utwardzacz należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach fabrycznych. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej +25°C.

OPAKOWANIA

Puszki metalowe (Składniki A i B).

Worki papierowe 25 kg (żwir).

WYMAGANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje posadzki betonowe muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni używać: ubrania, buty, okulary i rękawice ochronne. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podane są w Kartach Charakterystyki składników. Epoksydowe masy posadzkowe Meteor po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego.

Katalog produktów
 • Meteor Stone - epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa żywica konstrukcyjna

  EPOKSYDOWA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA ŻYWICA KONSTRUKCYJNA (W KOMPLECIE Z UTWARDZACZEM)

  Do gruntowania bardzo chłonnych podłoży mineralnych pod posadzki epoksydowe, jastrychów żywicznych, kotw epoksydowo-mineralnych o dowolnej grubości (w zależności od użytych wypełniaczy), mas szpachlowych, laminatów epoksydowo-szklanych, a także do wykonywania warstw wyrównawczych i zasadniczych tzw. kamiennych dywanów.

   

  ZALETY:

  • wysoka odporność na krystalizację podczas przechowywania;
  • uniwersalność zastosowań;
  • bardzo niska lepkość;
  • rewelacyjna przyczepność do podłoża;
  • bardzo dobra głębokość wnikania;
  • możliwość zasypu piaskiem;
  • bardzo dobre właściwości mechaniczne;
  • możliwość obniżenia lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów.
  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Meteor Stone
  epoksydowa żywica konstrukcyjna transparentny kg 25 49,37 zł
  kg 5 54,31 zł
  kg 1 68,82 zł
  Zapytaj o produkt
 • Meteor Tixo - uniwersalny zagęstnik do żywic epoksydowych i poliuretanowych

  UNIWERSALNY ZAGĘSTNIK DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH I POLIURETANOWYCH

  Do stosowania głównie przy pracach na pionowych powierzchniach (cokoły, podstopnice, ściany) w celu ograniczenia spływania żywicy. W połączeniu z innymi wypełniaczami (drobne piaski kwarcowe, talki, mączki) pozwala tworzyć masy szpachlowe bezpośrednio na budowie.

  PRODUKT OPIS KOLOR J.M. ILOŚĆ W OPAK. CENA DETALICZNA NETTO ZA J.M.
  Meteor Tixo uniwersalny zagęstnik do żywic biały kg 1 85,00 zł
  Zapytaj o produkt