Meteor FIX

produkty

Bezrozpuszczalnikowy klej na bazie żywic epoksydowych.

Meteor FIX jest trójskładnikowym klejem / zaprawą naprawczą na bazie żywicy epoksydowej, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów reologii. Klej można stosować w warunkach podwyższonej wilgotności podłoża i powietrza.

 

ZASTOSOWANIE:

  • klejenie elementów z betonu i polimerobetonu;
  • osadzanie koryt odwodnieniowych;
  • zaprawa do wznoszenia murów z różnych materiałów mineralnych;
  • reprofilacja uszkodzonych elementów budowli;
  • klejenie płytek chemoodpornych;
  • wypełnianie ubytków;
  • odtwarzanie ostrych krawędzi.

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954