JASTRYCH ŻYWICZNY

oferta

ZASTOSOWANIE

 

Jastrych żywiczny przygotowywany na budowie służy do wypełnienia większych ubytków i zadoleń (powyżej 2mm) w posadzce betonowej. Po dodaniu środka zagęszczającego Meteor Tixo można nim wypełniać ubytki w powierzchniach pionowych oraz stropach.

Podłoże mineralne powinno być klasy min. C20/25, o wytrzymałości na odrywanie min. 1,5 MPa. Wszelkie warstwy luźno związane z podłożem należy bezwzględnie usunąć. Podłoże powinno być zagruntowane gruntem Meteor Primer. Przed gruntowaniem powierzchnia musi zostać odpylona oraz odtłuszczona.

 

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

 

Składniki mieszanki i proporcje mieszania znajdują się w poniższej tabeli:

 

Lp.

SKŁADNIK

ILOŚĆ

OBJĘTOŚĆ

1. Meteor Stone składnik A 8,07 kg około 49 litrów
2. Meteor Stone składnik B 4,04 kg
3. Piasek kwarcowy 1 - 1,6 mm 25 kg
4. Piasek kwarcowy 0,4 - 0,8 mm

25 kg

 

Do kastry o pojemności co najmniej 60 litrów należy wlać odważoną ilość Meteoru Stone składnika A oraz składnika B i dokładnie wymieszać. Ciągle mieszając należy wsypywać piaski zaczynając od frakcji 1-1,6 mm. Uzyskana mieszanka ma konsystencję gęstoplastyczną ale mokrą i możliwą do rozłożenia na posadzce.
Mieszankę do szpachlowania powierzchni pionowych i stropów należy przygotować tak samo, dodając środek zagęszczający Meteor Tixo w ilości od 1 do 3% w zależności od oczekiwanego efektu.

 

PARAMETRY TECHNICZNE

 

Lp.

                       PARAMETR                     

                       WARTOŚĆ                      

                                       JEDNOSTKA                                

1. Gęstość 1,27 [g/cm³]
2. Czas przydatności do użycia w 20°C 20-25 [min]
3. Czas utwardzania 24 [h]

 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

 

Narzędzia i ewentualne zanieczyszczenia czyścić na świeżo acetonem lub innym rozpuszczalnikiem do epoksydów. W przypadku utwardzenia żywicę można usunąć tylko mechanicznie.

 

PRZECHOWYWANIE

 

Żywicę i utwardzacz należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach fabrycznych. Nie dopuścić do przemrożenia. Nie nagrzewać powyżej +25°C.

 

OPAKOWANIA

 

Puszki metalowe (Składniki A i B).

Worki papierowe 25 kg (żwir).

 

WYMAGANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje posadzki muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni używać: ubrania, buty, okulary i rękawice ochronne. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podane są w Kartach Charakterystyki składników. Epoksydowe masy posadzkowe Meteor po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego.

katalog produktów

Meteor Stone - epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa żywica konstrukcyjna

EPOKSYDOWA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA ŻYWICA KONSTRUKCYJNA (W KOMPLECIE Z UTWARDZACZEM)

Do gruntowania bardzo chłonnych podłoży mineralnych pod posadzki epoksydowe, jastrychów żywicznych, kotw epoksydowo-mineralnych o dowolnej grubości (w zależności od użytych wypełniaczy), mas szpachlowych, laminatów epoksydowo-szklanych, a także do wykonywania warstw wyrównawczych i zasadniczych tzw. kamiennych dywanów.

 

ZALETY:

  • wysoka odporność na krystalizację podczas przechowywania;
  • uniwersalność zastosowań;
  • bardzo niska lepkość;
  • rewelacyjna przyczepność do podłoża;
  • bardzo dobra głębokość wnikania;
  • możliwość zasypu piaskiem;
  • bardzo dobre właściwości mechaniczne;
  • możliwość obniżenia lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów.

Pliki do pobrania

Meteor Tixo - uniwersalny zagęstnik do żywic epoksydowych i poliuretanowych

UNIWERSALNY ZAGĘSTNIK DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH I POLIURETANOWYCH

Do stosowania głównie przy pracach na pionowych powierzchniach (cokoły, podstopnice, ściany) w celu ograniczenia spływania żywicy. W połączeniu z innymi wypełniaczami (drobne piaski kwarcowe, talki, mączki) pozwala tworzyć masy szpachlowe bezpośrednio na budowie.

 

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8⁰⁰ - 16⁰⁰

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 0000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954