SR40 PRIMER

produkty

GRUNT POD MINERALNĄ WYLEWKĘ SAMOROZLEWNĄ

Do stosowania na posadzkach cementowych (beton posadzkowych jak i zaprawa z miksokreta), masach szpachlowych, jastrychach gipsowych. Ogranicza chłonność podłoża, wzmacnia je oraz zamyka powierzchnię, zapobiegając migracji pęcherzyków powietrza przez wylewkę. W przypadku bardzo chłonnych podłoży może być wymagane dwukrotne użycie gruntu.

 

ZALETY:

  • bardzo dobra penetracja, wzmocnienie i zamknięcie podłoża;
  • ochrona wrażliwych na wilgoć podłoży przed zbyt szybkim wnikaniem wody zarobowej z wylewki samorozlewnej;
  • ochrona świeżo położonych wylewek przed nadmiernym przesychaniem;
  • związanie pyłu znajdującego się na powierzchni;
  • krótki czas wysychania;
  • brak lotnych związków organicznych;
  • możliwość stosowania w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym.

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8⁰⁰ - 16⁰⁰

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954