Romix SR40 BP

produkty

SZYBKOSPRAWNA, CEMENTOWA WYLEWKA SAMOROZLEWNA

Romix SR40 BP – samopoziomująca wylewka na bazie cementu portlandzkiego i glinowego, służy do wykonywania bardzo gładkich podkładów pod płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe i PVC, panele, itp. Do zastosowania wewnątrz budynków.

ZALETY

  • doskonała rozlewność – łatwość wykonania;
  • bardzo gładka powierzchnia;
  • ruch pieszy już po 3 godzinach;
  • szybki przyrost wytrzymałości na ściskanie – po dobie około 19 MPa, po 28 dniach ponad 25 MPa;
  • bardzo niski skurcz liniowy.

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954