Romix BL

produkty

KRZEMOWA POSYPKA DO NOWO WYKONYWANYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH Z DODATKIEM UTWARDZAJĄCO - MIENIĄCYM

Zastosowanie

Romix- utwardzacz krzemowo - cementowy do aplikacji na świeżo wylany beton, w celu wykonania posadzek przemysłowych wszechstronnego zastosowania w budownictwie przemysłowym. Jest to produkt opracowany specjalnie na użytek profesjonalnych ekip roboczych wyspecjalizowanych w branży „POSADZKI PRZEMYSŁOWE”.

Podstawowym zadaniem Romix-u jest zapewnienie powierzchni betonu uzyskania parametrów technicznych odpowiadających wymogom norm budowlanych oraz indywidualnym potrzebom inwestora. Zastosowanie utwardzacza Romix jest uzasadnione wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z obciążeniami mechanicznymi na posadzce przemysłowej oraz wysokimi wymogami sanitarnymi. Typowymi przykładami zastosowania utwardzacza są obiekty o przeznaczeniu magazynowo - logistycznym, handlowym, produkcyjnym w szerokim zakresie, parkingi, garaże,warsztaty itp.

Zalety produktu

  • minimalizuje występowanie mikropęknięć (pajęczynek);
  • specjalne połączenie składników mineralnych oraz syntetycznych plus modyfikatory chemiczne zapewniają doskonałą urabialność i łatwość aplikacji i obróbki;
  • stabilność i powtarzalność każdej partii produkcyjnej;
  • po związaniu i odpowiednim dojrzewaniu tworzy twardą „skorupę” o doskonałej przyczepności do podłoża;
  • wysoki stopień zagęszczenia wypełniaczy krzemowych sprawia, że posadzka jest w najwyższym stopniu odporna na ciężką eksploatację mechaniczną;
  • wysoka szczelność wykonanej posadzki;
  • łatwość aplikacji zarówno ręcznej jak i mechanicznej;
  • wysoka odporność na różnice temperatur -65 do + 95 oC.

 

 

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954