Romix BL

produkty

KRZEMOWA POSYPKA DO NOWO WYKONYWANYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH Z DODATKIEM UTWARDZAJĄCO - MIENIĄCYM

Zastosowanie

Romix BL - utwardzacz krzemowo - cementowy służy do użycia na świeżo wylanym betonie, w celu wykonania posadzek przemysłowych. Romix BL został opracowany dla profesjonalnych ekip roboczych wyspecjalizowanych w branży przemysłowych posadzek.

Zadaniem Romix BL jest sprawienie by powierzchnia betonu uzyskała parametry techniczne odpowiadające wymogom norm budowlanych oraz indywidualnym potrzebom każdego inwestora. Zastosowanie utwardzacza Romix BL jest uzasadnione, w miejscach, gdzie mamy do czynienia z obciążeniami mechanicznymi na posadzce przemysłowej, a także wysokimi wymogami sanitarnymi. Typowymi przykładami zastosowania utwardzacza są obiekty o przeznaczeniu magazynowo - logistycznym, handlowym, produkcyjnym w szerokim zakresie, parkingi, garaże,warsztaty itp.

Zalety produktu

  • minimalizuje wystąpienie mikropęknięć;
  • dzięki połączeniu składników syntetycznych i mineralnych + modyfikatorów chemicznych zapewniają doskonałą urabialność, a także łatwość aplikacji czy obróbki;
  • stabilność i powtarzalność każdej partii produkcyjnej;
  • po odpowiednim procesie dojrzewania tworzy twardą „powłokę” o znakomitej przyczepności do podłoża;
  • dzięki wysokiemu stopniowi zagęszczenia wypełniaczy krzemowych, posadzka jest w najwyższym stopniu odporna na ciężką eksploatację mechaniczną;
  • wysoka szczelność wykonanej posadzki;
  • łatwość aplikacji zarówno mechanicznej i ręcznej ;
  • wysoka odporność na różnice temperatur od -65 aż do + 95 oC.

 

 

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954