ROMIX BL

produkty

UTWARDZACZ KRZEMOWO-CEMENTOWY DO NOWO WYKONYWANYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH Z DODATKIEM UTWARDZAJĄCO-MIENIĄCYM

Do stosowania na świeżo wylanym betonie w celu wykonania posadzki przemysłowej. Nadaje powierzchni betonu parametry techniczne, odpowiadające wymogom norm budowlanych oraz indywidualnym potrzebom każdego inwestora.

Zastosowanie utwardzacza Romix BL jest uzasadnione w miejscach, gdzie mamy do czynienia z obciążeniami mechanicznymi na posadzce przemysłowej, a także wysokimi wymogami sanitarnymi, m.in. w obiektach o przeznaczeniu magazynowo-logistycznym, handlowym, produkcyjnym w szerokim zakresie, parkingach, garażach, warsztatach itp.

 

ZALETY:

  • minimalizowanie występowania mikropęknięć (pajęczynek);
  • doskonała urabialność, łatwość aplikacji i obróbki dzięki połączeniu składników syntetycznych i mineralnych oraz modyfikatorów chemicznych;
  • stabilność i powtarzalność każdej partii produkcyjnej;
  • znakomita przyczepność do podłoża - posypka po odpowiednim procesie dojrzewania tworzy twardą „skorupę”;
  • zapewnienie posadzce odporności na ciężką eksploatację mechaniczną dzięki wysokiemu stopniowi zagęszczenia wypełniaczy krzemowych;
  • wysoka szczelność wykonanej posadzki;
  • wysoka odporność na różnice temperatur od -65oC do +95 oC.

 

 

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8⁰⁰ - 16⁰⁰

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 0000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954