Remonty posadzek przemysłowych

oferta

Każdego dnia posadzki w obiektach przemysłowych narażone są na ogromne obciążenie i negatywne oddziaływanie wielu czynników odpowiedzialnych za występowanie licznych uszkodzeń mechanicznych. Przeważająca większość napraw betonu dokonywanych w tego typu budynkach dotyczy właśnie nawierzchni. Choć uszkodzenia posadzki są nieuniknione, mamy duży wpływ na to, po jakim czasie intensywnej eksploatacji pojawią się w danym obiekcie. 

 

Naprawa betonu

 

Warto mieć świadomość, że profesjonalnie położona nawierzchnia, do której zastosowano trwałą chemię budowlaną najwyższej jakości, przetrwa nawet kilkadziesiąt lat wytężonego użytkowania – także w środowisku przemysłowym. Konieczność remontowania posadzek przemysłowych wynika najczęściej z powodu użycia złej jakości materiałów budowlanych lub błędów w sztuce budowlanej. Wiele z tych uszkodzeń można jednak naprawić, a nasi specjaliści są stale gotowi, by służyć w tym zakresie profesjonalnym doradztwem.

Oferujemy Państwu specjalistyczne, nowoczesne preparaty, które umożliwią szybkie naprawienie uszkodzonej posadzki. Produkty marki Si-Tech pozwalają m.in. na:

 • wypełnianie rys i spękań betonu; 
 • wyrównywanie posadzek; 
 • poprawę wytrzymałości górnej warstwy posadzek; 
 • likwidację efektu pylenia; 
 • uzupełnianie ubytków posadzek; 
 • poprawę estetyki nawierzchni.


Właściwie wykorzystane produkty chemii budowlanej Si-Tech sprawią, że posadzki w obiektach przemysłowych będą trwałą i solidną podstawą dla realizowanego biznesu.

 

Trwałość posadzek przemysłowych - co wpływa na jej poziom?

 

Z uwagi na fakt, że posadzka przemysłowa stanowi istotny element w technologicznym procesie produkcyjnym i magazynowym, jej stan, zarówno techniczny, jak i dotyczący parametrów użytkowych, ma nierzadko decydujące znaczenie przy ocenie zdolności danego obiektu do prawidłowej realizacji zamierzeń biznesowych. Już na etapie projektowania powinny być zdefiniowane i uwzględnione wszelkie obciążenia oraz czynniki działające na posadzkę, których charakter może mieć istotny wpływ nie tylko na stopień jej zużycia, ale również na pojawienie się uszkodzeń. A więc oprócz obciążeń statycznych, dynamicznych czy udarowych musimy wziąć pod uwagę także uwarunkowania wodno-gruntowe, w tym jakość gruntu i poziom jego zagęszczenia. Mając to na względzie, do realizacji projektu inwestycyjnego określonego rodzaju posadzki przemysłowej warto wykorzystać:

 • właściwie dobrane, wysokiej jakości materiały odpowiadające określonym oczekiwaniom w zakresie odporności na ścieranie, obciążenia mechaniczne, oddziaływanie innych czynników degradujących powierzchnię, a także bezproblemowego utrzymania jej w czystości,
 • profesjonalną firmę wykonawczą, która zapewni wykonanie zgodne z projektem.

Niebagatelny wpływ na obniżenie poziomu trwałości posadzek przemysłowych ma ich eksploatacja, zwłaszcza w przypadku przekraczania ustalonych norm obciążeniowych, wykonywania prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych niezgodnie z założeniami, a także realizacji działań naprawczych z opóźnieniem. W takiej sytuacji remonty posadzek przemysłowych stają się dość kosztowną koniecznością, zwłaszcza w przypadku zatrzymania produkcji lub innej działalności gospodarczej.

 

Naprawy posadzek, remont

 

Wszelkie posadzki betonowe, również te utwardzane powierzchniowo, odznaczają się wysoką trwałością, ale z uwagi na wspomniane wyżej zależności następuje szybsza bądź późniejsza ich naprawa. Z jakimi zatem uszkodzeniami mamy najczęściej do czynienia? Klasyfikacja stwierdzonych uszkodzeń, wykluczając poważniejsze ich źródła w strukturze podłoża i podbudowy, uwzględnia m.in.:

 • ubytki punktowe – powierzchnię posadzki szlifujemy zgrubnie, dokładnie odkurzamy, ubytki wypełniamy przygotowanym (wymieszanym) preparatem Meteor Filler przy pomocy szpachelek i pac, po czym ponownie szlifujemy powierzchnię z wykorzystaniem drobnoziarnistej ściernicy. Zastosowany preparat to nowoczesna drobnoziarnista szpachla do naprawy i wykańczania powierzchni mineralnych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, a także wysoką odpornością na ścieranie, chemikalia i zmiany temperatur. Pozwala na uzyskanie twardej i niepylącej powierzchni. Preparat może być wcześniej zabarwiony na dowolny kolor;
 • pęknięcia na płycie posadzki – powierzchnia posadzki wewnętrznej z mikropęknięciami „włosowymi” nie podlega renowacji, natomiast podłoża zewnętrzne z tego rodzaju pęknięciami regenerujemy preparatem impregnacyjno-pielęgnacyjnym P100 (rozpuszczalnikowa, bezbarwna dyspersja żywicy akrylowej), który uszczelnia, impregnuje i utwardza. Zastosowanie preparatu zmniejsza nasiąkliwość na wodę i oleje, podnosi wytrzymałość na ścieranie, ogranicza występowanie mikrorys, zwiększa mrozoodporność. Na wolną od wszelkich zanieczyszczeń powierzchnię aplikujemy dyspersję za pomocą wałka lub pędzla. Większe pęknięcia wraz z krawędziowymi ubytkami wypełniamy preparatem renowacyjnym Meteor Filler;
 • wykruszanie dylatacji – naprawa polega na ich oczyszczeniu, a następnie aplikacji sznura polietylenowego, zagruntowaniu preparatem Dylatan Primer na bazie żywic syntetycznych rozpuszczalnikowych oraz wypełnieniu specjalnym elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym - kitem dylatacyjnym wzmocnionym,
 • ścieranie powierzchni (pylenie) – renowacja posadzek pylących i z powierzchownymi odspojeniami polega na szlifowaniu i polerowaniu podłoża betonowego z wykorzystaniem odpowiednich preparatów. Po zdjęciu wierzchniej warstwy płyty posadzkowej wykonujemy szlifowanie, a następnie na czystą i suchą powierzchnię aplikujemy impregnat na bazie dyspersji krzemianowej - K100, który redukuje pylenie, poprawia odporność chemiczną i mechaniczną oraz ułatwia mycie. W przypadku dodatkowo polerowanej powierzchni ma zastosowanie powłokowy preparat na bazie krzemianu litu oraz poliuretanu - L100 Diamond, który poprawia odporność betonu na ścieranie nawet o 400%, tworząc twardą, śliską i nienasiąkliwą powierzchnię.

Poważniejsze uszczerbki wierzchniej warstwy posadzki przemysłowej wymagają specjalistycznego wyrównywania, a w przypadku np. jej odklejenia - wykonania nowej wylewki. 

 

Wyrównywanie posadzek

 

Niezależnie od przyczyn powstania ubytków i nierówności należy je w miarę możliwości jak najszybciej uzupełnić i wyrównać, by nie dopuścić do dalszej degradacji posadzki, a tym samym wyższych kosztów naprawy. Wykorzystanie systemu konstrukcyjnych dwuskładnikowych żywic epoksydowych Meteor z dodatkiem piasku kwarcowego może się okazać doskonałym panaceum, pod warunkiem wytrzymałości podłoża na odrywanie przynajmniej 1,5 N/m². 

Powierzchnię posadzki przemysłowej oczyszczamy z wszelkich zanieczyszczeń, odtłuszczamy i odpylamy. Tak przygotowana i przede wszystkim sucha nawierzchnia (wilgotność nie powinna być wyższa niż 4%) zapewni optymalną przyczepność. Profesjonalne wykonanie renowacji powinno uwzględnić gruntowanie dwuskładnikową żywicą epoksydową - Meteor Primer (zużycie 0,15 - 0,25 kg/m² na jedną warstwę), które wzmocni podłoże i wyeliminuje ewentualne pylenie (temperatura aplikacji dedykowanym wałkiem lub pędzlem od 15 do 25ºC). Po 24 godzinach nakładamy warstwę wyrównującą z żywicy epoksydowej konstrukcyjnej Meteor Stone i piasku kwarcowego w stanie gęstej masy (konsystencja zaprawy murarskiej) idealnej dla wypełnienia dużych ubytków. Meteor Stone znakomicie nadaje się nie tylko do wyrównania powierzchni, ale także do wykonania warstwy zasadniczej w postaci „kamiennych dywanów” z użyciem np. barwionych piasków kwarcowych. 

 

Wylewki posadzki przemysłowej

 

Naprawę czy remont posadzki przemysłowej, której wierzchnia warstwa wyraźnie się odkleja, rozpoczynamy od obróbki mechanicznej techniką frezowania, która dość mocno ingeruje w powierzchnię betonu. Dzięki tej metodzie możliwe jest zerwanie starej nawierzchni, profilowanie płaszczyzny i czyszczenie. Efektem działań specjalnej maszyny jest czyste, rowkowane podłoże przygotowane do wykonania nowych warstw. Przygotowanie podłoża zniszczonego, ale bez oznak odklejania się realizujemy poprzez jego śrutowanie. Jest to z pewnością wyjątkowo efektywne pod każdym względem rozwiązanie, które umożliwia zarówno bezpyłowe czyszczenie, jak i uzyskanie w ostatecznym rozrachunku ekonomicznie uzasadnionej ceny wylewki przemysłowej. Co więcej, śrutowanie umożliwia wykrycie ewentualnych wad betonu.

Przygotowane podłoże jest gotowe na wylewanie posadzki. W warunkach przemysłowych najczęściej stosuje się:

 • wylewki cienkowarstwowe – np. samozagładzająca się jednoskładnikowa mieszanka specjalnych cementów, kruszyw, plastyfikatorów, żywic i innych wypełniaczy Romix SR40, aplikowana na podłoże zagruntowane wodną dyspersją polimerową SR40 Primer,
 • wylewki epoksydowe – trwałe i wytrzymałe posadzki przemysłowe realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego systemu Meteor (szeroka gama produktowa umożliwiająca tworzenie efektownych powierzchni),
 • wylewki poliuretanowe – wyjątkowo odporne na oddziaływanie silnych środków chemicznych, kwasów, zasad, a także na ścieranie.
katalog produktów

Meteor Primer - epoksydowa żywica gruntująca

EPOKSYDOWA ŻYWICA GRUNTUJĄCA. DWUSKŁADNIKOWY, BEZROZPUSZCZALNIKOWY ZESTAW DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY MINERALNYCH

Do gruntowania oraz do wzmacniania wysezonowanych podłoży mineralnych pod posadzki epoksydowe.

 

ZALETY:

 • podwyższenie odporności podłoża na agresję chemiczną niektórych mediów pod warunkiem stworzenia nieprzenikalnej warstwy (szczegółowe dane zawiera załącznik do karty technicznej - "Tabela odporności chemicznej systemu Meteor");
 • bardzo niska lepkość;
 • dobra przyczepność do podłoża;
 • likwidowania pylenia;
 • bardzo dobra głębokość wnikania;
 • możliwy zasyp piaskiem;
 • bardzo dobra szybkość utwardzania w obniżonych temperaturach;
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne;
 • możliwe obniżenie lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów.

Pliki do pobrania

Meteor Aqua - półmatowa, paroprzepuszczalna, epoksydowa żywica kolorowa

PÓŁMATOWA, PAROPRZEPUSZCZALNA, EPOKSYDOWA ŻYWICA KOLOROWA (W KOMPLECIE Z UTWARDZACZEM)

Do wykonywania powłok ochronnych na różnych rodzajach podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz na ścianach (w tym w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego itp.), a także do wykonywania warstw malowanych w systemach parkingowych (zwłaszcza na płytach dennych parkingów podziemnych), gdzie wymagana jest paroprzepuszczalność powłok.

 

ZALETY:

 • łatwość aplikacji;
 • paroprzepuszczalność; 
 • możliwość rozcieńczenia wodą; 
 • całkowita odporność na krystalizację; 
 • bardzo dobre właściwości kryjące; 
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża; 
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne;
 • odporność na UV;
 • dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL.

Pliki do pobrania

Meteor Color - kolorowa, samorozlewna żywica epoksydowa o wysokim połysku

KOLOROWA, SAMOROZLEWNA ŻYWICA EPOKSYDOWA O WYSOKIM POŁYSKU. DWUSKŁADNIKOWY, BEZROZPUSZCZALNIKOWY ZESTAW EPOKSYDOWY

Do wykonywania wierzchnich warstw samopoziomujących, warstw zasadniczych oraz zamykających w systemach parkingowych oraz przemysłowych (w tym do stosowania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp.), a także warstw malowanych w systemach parkingowych oraz przemysłowych, na średnie obciążenie piesze oraz średni ruch kołowy.

 

ZALETY:

 • całkowita odporność na krystalizację; 
 • znakomita rozlewność; 
 • uniwersalność zastosowań; 
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża; 
 • możliwość zasypu piaskiem kolorowym lub naturalnym; 
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne; 
 • dostępny we wszystkich kolorach z palety RAL.

Pliki do pobrania

Meteor Finish - epoksydowa żywica zamykająca

TRANSPARENTNA EPOKSYDOWA ŻYWICA DO ZAMYKANIA KAMIENNYCH DYWANÓW

Do wykonywania zamknięcia kamiennych dywanów z użyciem barwionych piasków kwarcowych. Do zamykania (zatapiania w przezroczystej żywicy) wszelkich detali dekoracyjnych. Do domykania systemów parkingowych używanych jako posadzka antypoślizgowa w zakładach spożywczych i farmaceutycznych w celu wygładzenia systemu oraz podwyższenia odporności na zabrudzenia, szczególnie pochodzące z barwników oraz innych substancji brudzących.

 

ZALETY:

 • odporność na krystalizację podczas przechowywania;
 • bardzo dobra rozlewność;
 • niska lepkość; 
 • znakomita przyczepność do podłoża; 
 • bardzo dobra klarowność w cienkich warstwach; 
 • znakomite właściwości mechaniczne; 
 • podwyższona odporność na UV.

Pliki do pobrania

Meteor Stone - epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa żywica konstrukcyjna

EPOKSYDOWA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA ŻYWICA KONSTRUKCYJNA (W KOMPLECIE Z UTWARDZACZEM)

Do gruntowania bardzo chłonnych podłoży mineralnych pod posadzki epoksydowe, jastrychów żywicznych, kotw epoksydowo-mineralnych o dowolnej grubości (w zależności od użytych wypełniaczy), mas szpachlowych, laminatów epoksydowo-szklanych, a także do wykonywania warstw wyrównawczych i zasadniczych tzw. kamiennych dywanów.

 

ZALETY:

 • wysoka odporność na krystalizację podczas przechowywania;
 • uniwersalność zastosowań;
 • bardzo niska lepkość;
 • rewelacyjna przyczepność do podłoża;
 • bardzo dobra głębokość wnikania;
 • możliwość zasypu piaskiem;
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne;
 • możliwość obniżenia lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów.

Pliki do pobrania

Meteor Stone W - epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa żywica konstrukcyjna kolorowa

EPOKSYDOWA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA ŻYWICA KONSTRUKCYJNA KOLOROWA. UNIWERSALNY, DWUSKŁADNIKOWY ZESTAW EPOKSYDOWY

Do wykonywania warstw zasadniczych (do zasypu kruszywem) w systemach parkingowych, warstw wyrównawczych oraz mas szpachlowych do różnych zastosowań w zależności od użytych mikrowypełniaczy.

 

ZALETY:

 • całkowita odporność na krystalizację podczas przechowywania; 
 • uniwersalność zastosowań; 
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża; 
 • dobra głębokość wnikania; 
 • możliwość zasypu piaskiem; 
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne; 
 • możliwość obniżenia lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów.

Pliki do pobrania

Meteor Filler - epoksydowa, szybkosprawna żywica konstrukcyjna z dodatkowym wypełnieniem

EPOKSYDOWA, SZYBKOSPRAWNA ŻYWICA KONSTRUKCYJNA Z DODATKOWYM WYPEŁNIENIEM

Żywica w postaci drobnoziarnistej szpachli do wypełniania małych ubytków na powierzchniach pionowych i poziomych, jak również do klejenia połączeń niekonstrukcyjnych i reprofilowania (odbudowy) betonu.

 

ZALETY:

 • szybkie utwardzanie i możliwość szlifowania;
 • całkowita odporność na krystalizację;
 • uniwersalność zastosowań;
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża;
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne.

Pliki do pobrania

Romix - krzemowa posypka utwardzająca

KRZEMOWA POSYPKA UTWARDZAJĄCA DO NOWO WYKONYWANYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

Utwardzacz krzemowo-cementowy wszechstronnego zastosowania w budownictwie przemysłowym do aplikacji na świeżo wylany beton. Zapewnia powierzchni betonu parametry techniczne odpowiadające wymogom norm budowlanych oraz indywidualnym potrzebom inwestora.

Zastosowanie utwardzacza Romix jest uzasadnione wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z obciążeniami mechanicznymi na posadzce przemysłowej oraz wysokimi wymogami sanitarnymi, m.in. w obiektach o przeznaczeniu magazynowo-logistycznym, handlowym, produkcyjnym w szerokim zakresie, parkingach, garażach, warsztatach itp.

 

ZALETY:

 • minimalizowanie występowania mikropęknięć (pajęczynek);
 • doskonała urabialność, łatwość aplikacji i obróbki dzięki specjalnemu połączeniu składników mineralnych i syntetycznych oraz modyfikatorów chemicznych;
 • stabilność i powtarzalność każdej partii produkcyjnej;
 • atrakcyjna cena;
 • doskonała przyczepność do podłoża - posypka po związaniu i odpowiednim dojrzewaniu tworzy twardą „skorupę”;
 • zapewnienie posadzce odporności na ciężką eksploatację mechaniczną dzięki wysokiemu stopniowi zagęszczenia wypełniaczy krzemowych;
 • wysoka szczelność wykonanej posadzki;
 • łatwość aplikacji zarówno ręcznej jak i mechanicznej;
 • wysoka odporność na różnice temperatur -65°C do + 95°C;
 • produkt dostępny w kolorach:*

Pliki do pobrania

P100 - preparat impregnacyjno - pielęgnacyjny

IMPREGNACYJNO-PIELĘGNACYJNY PREPARAT ROZPUSZCZALNIKOWY DO ŚWIEŻYCH I JUŻ ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ

Do uszczelniania, impregnacji i utwardzania nowo wykonywanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów wysokojakościowych (w tym placów manewrowych, parkingów, dróg zewnętrznych) oraz do impregnowania starych podłoży betonowych w celu ich wzmocnienia i zapewnienia im szczelności.

Szczególnie wskazane jest stosowanie P100 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo przy pomocy posypki utwardzającej Romix.

 

ZALETY:

 • optymalne dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżego betonu;
 • zmniejszenie nasiąkliwości na oleje czy wodę;
 • podniesienie wytrzymałości na ścieranie;
 • skuteczne zabezpieczenie przed pyleniem;
 • łatwość aplikacji;
 • nadanie powierzchni betonu wyjątkowej estetyki i wysokiego połysku;
 • zmniejszenie występowania mikrorys;
 • ograniczenie przenikania chlorków;
 • zwiększenie mrozoodporności przez doszczelnienie.

Pliki do pobrania

P200 - preparat impregnująco - pielęgnujący o zredukowanym zapachu

IMPREGNACYJNO-PIELĘGNACYJNY PREPARAT ROZPUSZCZALNIKOWY DO ŚWIEŻYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ (O ZREDUKOWANYM ZAPACHU)

Do impregnacji, utwardzania i uszczelniania świeżo wykonanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów wysokojakościowych (w tym parkingów, placów manewrowych, dróg zewnętrznych) oraz do impregnacji starych podłoży betonowych w celu ich wzmocnienia oraz zapewnienia im szczelności.

Szczególnie wskazane jest stosowanie P200 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo za pomocą posypki utwardzającej Romix.

 

ZALETY:

 • zapewnienie właściwego dojrzewania i zamknięcia powierzchni świeżego betonu;
 • zmniejszenie nasiąkliwości na oleje i wodę;
 • zdecydowane podniesienie wytrzymałości na ścieranie;
 • zabezpieczenie przed pyleniem;
 • łatwość aplikacji;
 • nadanie powierzchni betonu doskonałej estetyki oraz lekkiego połysku;
 • zmniejszenie ryzyka występowania mikrorys;
 • ograniczenie przenikania chlorków;
 • zwiększenie mrozoodporności poprzez doszczelnienie.

Pliki do pobrania

PH100 - preparat impregnacyjno - pielęgnacyjny

IMPREGNACYJNO-PIELĘGNACYJNY PREPARAT DO ŚWIEŻYCH I JUŻ ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH. WODNA DYSPERSJA ŻYWICY AKRYLOWEJ, MLECZNA CIECZ

Do impregnacji, uszczelniania i utwardzania nowo wykonywanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów konstrukcyjnych i drogowych, w tym szczególnie do zewnętrznych placów manewrowych, parkingów i dróg, a także do impregnacji starych podłoży betonowych w celu ich wzmocnienia i zapewnienia im szczelności.

Szczególnie wskazane jest stosowanie PH100 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo za pomocą posypki utwardzającej Romix.

 

ZALETY:

 • zapewnienie optymalnego dojrzewania oraz zamknięcia powierzchni świeżego betonu;
 • zmniejszenie nasiąkliwości na oleje i wodę;
 • podniesienie wytrzymałości na ścieranie;
 • zabezpieczenie przed pyleniem;
 • łatwość aplikacji, bezwonność - możliwość aplikacji w pomieszczeniach zamkniętych;
 • nadanie powierzchni betonu doskonałej estetyki i lekkiego połysku;
 • ograniczenie występowania mikrorys;
 • ograniczenie przenikania chlorków;
 • zwiększenie mrozoodporności poprzez doszczelnienie.

Pliki do pobrania

K100 - impregnat na bazie dyspersji krzemianowej

IMPREGNAT NA BAZIE DYSPERSJI KRZEMIANOWEJ

Do impregnacji starych, jak i nowo wykonywanych powierzchni posadzek betonowych w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest podwyższona odporność na ścieranie, szczelność i wysoka estetyka posadzki lub betonu konstrukcyjnego, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, we wszystkich gałęziach przemysłu, gdzie nie ma potrzeby stosowania specjalistycznych okładzin.

 

ZALETY:

 • łatwość aplikacji - preparat dostarczany jest w postaci gotowej do użycia, bezrozpuszczalnikowej dyspersji;
 • redukcja pylenia betonu;
 • poprawa odporności chemicznej i mechanicznej (odporność na ścieranie) w porównaniu do niezabezpieczonego betonu;
 • ułatwienie utrzymania posadzki w czystości;
 • zmniejszenie odparowywania wody z betonu, co jest szczególnie istotne w przypadku nowo wykonywanych betonów;
 • przyjazność dla środowiska;
 • podniesienie odporności na ścieranie o około 30% (dla betonów nieutwardzonych powierzchniowo klasy C25).

Pliki do pobrania

L100 Diamond - powłokowy preparat na bazie krzemianu litu oraz poliuretanu

POWŁOKOWY, NIEPENETRUJĄCY PREPARAT NA BAZIE KRZEMIANU LITU ORAZ POLIURETANU DO STARYCH I NOWYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Do wykańczania powłokowego starych i nowych powierzchni betonowych o klasie betonu min. C25. Polecany jako finish powierzchni polerowanych z uwagi na gładkość podłoża.

 

ZALETY:

 • łatwość aplikacji - preparat dostarczany jest w postaci gotowej do użycia bez rozpuszczalników aromatycznych;
 • redukcja pylenia betonu;
 • poprawa odporności chemicznej i mechanicznej (odporność na ścieranie) w porównaniu do niezabezpieczonego betonu;
 • ułatwienie utrzymania posadzki w czystości;
 • przyjazność dla środowiska;
 • możliwość osiągnięcia poprawy odporności betonu na ścieranie nawet o 400% (w zależności od klasy betonu, uziarnienia, sposobu polerowania i wielu innych czynników);
 • zapewnienie powierzchni twardości, śliskości oraz nienasiąkliwości.

Pliki do pobrania

S100 - preparat kontaktowy / polimer

PREPARAT KONTAKTOWY / POLIMER

Do stosowania jako element systemu napraw poziomych powierzchni betonowych jako warstwa kontaktowa - w efekcie stosowania metodą “mokre na mokre” możliwe jest uzyskanie trwałego połączenia warstw betonu.

 

ZALETY:

 • znakomita przyczepność do podłoży budowlanych, w tym betonu (średnio 3 MPa).
 • odporność wykonanej warstwy kontaktowej na działanie wody, soli, szerokiej gamy chemikaliów, dzięki powstałej szczelnej membranie.

Pliki do pobrania

Kit dylatacyjny - jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie poliuretanu

JEDNOSKŁADNIKOWY USZCZELNIACZ NA BAZIE POLIURETANU

Jednoskładnikowy, poliuretanowy uszczelniacz o gęstej konsystencji. Po aplikacji reaguje z wilgocią atmosferyczną i utwardza się do stałej elastycznej masy, która doskonale klei i uszczelnia, jest odporna na procesy starzenia się oraz warunki atmosferyczne.
Zgodny z: EN 15651/1 TYP F INT / EXT; EN 15651/4 TYP PW INT / EXT
Zgodny z: ISO 11600 Typ F Klasa 25 podklasa HM

 

ZALETY:

 • trwała elastyczność w szerokim zakresie temperatur - ruch w spoinie ±25%;
 • stabilność, niekurczliwość;
 • odporność na zbieranie brudu;
 • łatwość aplikacji przy pomocy odpowiednich narzędzi;
 • doskonała przyczepność do metalu, tworzyw sztucznych oraz innych materiałów budowlanych;
 • odporność na powstawanie plam;
 • właściwości tłumiące wibracje i dźwięk;
 • umożliwienie wyrównanego przenoszenia naprężeń dzięki swojej elastyczności;
 • odporność na procesy starzenia oraz działanie czynników atmosferycznych, wody morskiej, wody wapiennej;
 • możliwość malowania go farbami na bazie wody/rozpuszczalnika (zaleca się wykonanie wstępnych badań);
 • dostępność w kolorach: szary, czarny, biały.

 

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

 • uszczelnianie i łączenie różnych materiałów;
 • elastyczne wiązania między metalem, tworzywem sztucznym, szkłem oraz innymi materiałami;
 • jako zamiennik nitów oraz innych mechanicznych elementów łączeniowych;
 • uszczelnianie połączeń pionowych i poziomych;
 • odporne na warunki atmosferyczne połączenia między murem, bloczkami betonowymi, drewnem, betonem, metalowymi ramami;
 • metalowe pokrycia dachów i rynny.

 

Pliki do pobrania

Dylatan Primer - preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych rozpuszczalnikowych

PREPARAT GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTETYCZNYCH ŻYWIC ROZPUSZCZALNIKOWYCH

Do gruntowania słabych (kredujących, niespójnych) podłoży betonowych, kamiennych, drewnianych i ceramicznych przed użyciem uszczelniaczy poliuretanowych, silikonowych oraz mas hybrydowych.

 

ZALETY:

 • wiązanie i oczyszczanie powierzchni z pyłu i kurzu;
 • ograniczenie chłonności podłoża.

Pliki do pobrania

Sznur dylatacyjny polietylenowy

POLIETYLEN SPIENIANY ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWY LDPE O ŚREDNICACH 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 MM I PROFILU OKRĄGŁYM O ŚREDNICY NOMINALNEJ

Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w ścianach, posadzkach i konstrukcjach budowlanych, w tym przy montażu elewacji, okien i drzwi.

Pliki do pobrania

Włókno polipropylenowe

WŁÓKNO POLIPROPYLENOWE PRZECIWSKURCZOWE DO BETONU

 

Włókna polipropylenowe do betonu poprawiają podstawowe własności użytkowe betonu i innych materiałów budowlanych, wykazują dużą łatwość rozprowadzania w betonie i zaprawie. Jako dodatek do mieszanek, zmniejszają skurcz świeżego betonu w krytycznym stadium wczesnego dojrzewania. W ten sposób ograniczają powstawanie szczelin, a w konsekwencji ryzyko pękania betonu na późniejszym etapie. Dodatki polimerowe uszczelniające włókno polipropylenowe czynią beton wytrzymałym, niezawodnym i trwałym, zapewniając długi czas użytkowania w stanie nienaruszonym przy zachowaniu optymalnych właściwości. Nasze włókno polipropylenowe jest stosowane do ulepszania nawierzchni, posadzek, powierzchni torkretowych (z natryskiwanego betonu), dróg, ław fundamentowych, prefabrykowanych wyrobów betonowych itd.

 

ZASTOSOWANIE SPECJALISTYCZNE:

Poprawa jakości zaprawy na bazie cementu.

 

ZALETY:

 • powstrzymanie powstawania pęknięć spowodowanych kurczeniem się materiału;
 • znakomita poprawa dojrzewania i utwardzania betonu;
 • bardzo dobre mieszanie z betonem i zaprawą;
 • duża wytrzymałość;
 • możliwość stosowania w tradycyjnych procesach przygotowania mieszanek betonowych;
 • zwiększenie odporności na mróz;
 • zmniejszenie przepuszczalności warstwy.

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8⁰⁰ - 16⁰⁰

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 0000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954