Remonty posadzek przemysłowych

oferta

Każdego dnia posadzki w obiektach przemysłowych narażone są na ogromne obciążenie i negatywne oddziaływanie wielu czynników odpowiedzialnych za występowanie licznych uszkodzeń mechanicznych. Przeważająca większość napraw betonu dokonywanych w tego typu budynkach dotyczy właśnie nawierzchni. Choć uszkodzenia posadzki są nieuniknione, mamy duży wpływ na to, po jakim czasie intensywnej eksploatacji pojawią się w danym obiekcie. 

Naprawa betonu

Warto mieć świadomość, że profesjonalnie położona nawierzchnia, do której zastosowano najwyższej jakości, trwałą chemię budowlaną, przetrwa nawet kilkadziesiąt lat wytężonego użytkowania – także w środowisku przemysłowym. Konieczność remontów posadzek przemysłowych wynika najczęściej z powodu użycia złej jakości materiałów budowlanych, a także błędów w sztuce budowlanej. Wiele z tych uszkodzeń można naprawić, a nasi specjaliści są stale gotowi, by służyć w tym zakresie profesjonalnym doradztwem.

Oferujemy Państwu specjalistyczne, nowoczesne preparaty SI-TECH, które umożliwią szybkie naprawienie betonu uszkodzonej posadzki. Nasze produkty pozwalają m.in. na:

 • wypełnienie rys i spękań betonu; 
 • wyrównanie posadzki; 
 • poprawienie wytrzymałości górnej warstwy posadzki; 
 • zlikwidowanie efektu pylenia; 
 • uzupełnienie ubytków posadzki; 
 • poprawa estetyki nawierzchni.


Właściwie wykorzystane produkty chemii budowlanej SI-TECH sprawią, że posadzki w obiektach przemysłowych będą trwałą i solidną podstawą dla realizowanego biznesu.

Trwałość posadzek przemysłowych - co wpływa na jej poziom?

Z uwagi na fakt, że posadzka przemysłowa stanowi istotny element w technologicznym procesie produkcyjnym i magazynowym jej stan zarówno techniczny, jak i dotyczący parametrów użytkowych ma nierzadko decydujące znaczenie o zdolności danego obiektu do prawidłowej realizacji zamierzeń biznesowych. Już na etapie projektowania powinny być zdefiniowane i uwzględnione wszelkie obciążenia oraz czynniki działające na posadzkę, których charakter może mieć istotny wpływ nie tylko na stopień jej zużycia, ale również pojawienie się uszkodzeń. A więc oprócz obciążeń statycznych, dynamicznych, udarowych musimy wziąć pod uwagę także uwarunkowania wodno-gruntowe, w tym jakość gruntu i poziom jego zagęszczenia. Mając to na względzie, warto wykorzystać do realizacji projektu inwestycyjnego określonego rodzaju posadzki przemysłowej:

 • właściwie dobrane wysokiej jakości materiały odpowiadające oczekiwaniom w zakresie odporności na ścieranie, obciążenia mechaniczne, oddziaływanie innych czynników degradujących powierzchnię, a także bezproblemowego utrzymania jej w czystości,
 • profesjonalną firmę wykonawczą, która zapewni zgodne z projektem wykonanie.

Niebagatelny wpływ na obniżenie poziomu trwałości podłóg przemysłowych ma ich eksploatacja, zwłaszcza w przypadku przekraczania ustalonych norm obciążeniowych, wykonywania prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych niezgodnie z założeniami, a także naprawczych realizowanych z opóźnieniem. W takiej sytuacji remonty posadzek przemysłowych stają się dość kosztowną koniecznością, zwłaszcza w przypadku zatrzymania produkcji lub innej działalności gospodarczej.

Naprawy posadzek, remont

Wszelkie posadzki betonowe, również z utwardzeniem powierzchniowym odznaczają się wysoką trwałością, ale z uwagi na wspomniane wyżej zależności następuje szybsza bądź późniejsza ich naprawa. Z jakimi zatem uszkodzeniami mamy najczęściej do czynienia? Klasyfikacja stwierdzonych uszkodzeń, wykluczając poważniejsze ich źródła w strukturze podłoża i podbudowy, uwzględnia m.in.:

 • ubytki punktowe – powierzchnię posadzki szlifujemy zgrubnie, dokładnie odkurzamy, przygotowanym (wymieszanym) preparatem renowacyjnym Si-Tech Romix Serwis 1 wypełniamy przy pomocy szpachelek i pac ubytki, ponownie szlifujemy powierzchnię z wykorzystaniem drobnoziarnistej ściernicy. Zastosowany preparat to nowoczesna cementowo-polimerowa, dwuskładnikowa, drobnoziarnista szpachla do naprawy i wykańczania powierzchni mineralnych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, a także wysoką odpornością na ścieranie, chemikalia i zmiany temperatur. Pozwala na uzyskanie twardej i niepylącej powierzchni. Preparat może być wcześniej zabarwiony na dowolny kolor,
 • pęknięcia na płycie posadzki – powierzchnia posadzki wewnętrznej z mikropęknięciami „włosowymi” nie podlega renowacji, natomiast podłoża zewnętrzne z tego rodzaju pęknięciami regenerujemy preparatem impregnacyjno-pielęgnacyjnym Si-Tech P100 (rozpuszczalnikowa, bezbarwna dyspersja żywicy akrylowej), który uszczelnia, impregnuje i utwardza. Zastosowanie preparatu zmniejsza nasiąkliwość na wodę i oleje, podnosi wytrzymałość na ścieranie, ogranicza występowanie mikro rys, zwiększa mrozoodporność. Na wolną od wszelkich zanieczyszczeń powierzchnię aplikujemy dyspersję za pomocą wałka lub pędzla. Większe pęknięcia wraz z krawędziowymi ubytkami wypełniamy preparatem renowacyjnym Si-Tech Romix Serwis 1,
 • wykruszanie dylatacji – naprawa polega na ich oczyszczeniu, a następnie aplikacji sznura polietylenowego Si-Tech, zagruntowaniu preparatem na bazie żywic syntetycznych rozpuszczalnikowych Si-Tech Dylatan Primer oraz wypełnieniu specjalnymi elastycznymi uszczelniaczami poliuretanowymi Si-Tech Kit dylatacyjny wzmocniony,
 • ścieranie powierzchni (pylenie) – renowacja posadzek pylących i z powierzchownymi odspojeniami polega na szlifowaniu i polerowaniu podłoża betonowego z wykorzystaniem odpowiednich preparatów. Po zdjęciu wierzchniej warstwy płyty posadzkowej wykonujemy szlifowanie, a następnie na czystą i suchą powierzchnię aplikujemy impregnat na bazie dyspersji krzemianowej Si-Tech K100, który redukuje pylenie, poprawia odporność chemiczną i mechaniczną, ułatwia mycie. W przypadku dodatkowo polerowanej powierzchni ma zastosowanie powłokowy preparat na bazie krzemianu litu oraz poliuretanu Si-Tech L100 Diamond, który poprawia odporność betonu na ścieranie nawet o 400% dzięki twardej, śliskiej i nienasiąkliwej powierzchni.

Poważniejsze uszczerbki wierzchniej warstwy posadzki przemysłowej wymagają specjalistycznego wyrównywania, a w przypadku np. jej odklejenia wykonania nowej wylewki. 

Wyrównywanie posadzek

Niezależnie od przyczyn powstania ubytków i nierówności należy je w miarę możliwości jak najszybciej uzupełnić i wyrównać, by nie dopuścić do dalszej degradacji posadzki, a tym samym wyższych kosztów naprawy. Wykorzystanie systemu Si-Tech konstrukcyjnych dwuskładnikowych żywic epoksydowych z dodatkiem piasku kwarcowego może się okazać doskonałym panaceum, pod warunkiem wytrzymałości podłoża na odrywanie przynajmniej 1,5 N/m². 

Powierzchnię posadzki przemysłowej oczyszczamy z wszelkich zanieczyszczeń, odtłuszczamy i odpylamy. Tak przygotowana i przede wszystkim sucha nawierzchnia (wilgotność nie powinna być wyższa niż 4%) zapewni optymalną przyczepność. Profesjonalne wykonanie renowacji powinno uwzględnić gruntowanie dwuskładnikową żywicą epoksydową Si-Tech Meteor Primer (zużycie 0,15-0,25 kg/m² na jedną warstwę), które wzmocni podłoże i wyeliminuje ewentualne pylenie (temperatura aplikacji dedykowanym wałkiem lub pędzlem od 15 do 25ºC). Po 24 godzinach nakładamy warstwę wyrównującą z żywicy epoksydowej konstrukcyjnej Si-Tech Meteor Stone i piasku kwarcowego w stanie gęstej masy (konsystencja zaprawy murarskiej) idealnej dla wypełnienia dużych ubytków. Produkt Si-Tech Meteor Stone znakomicie nadaje się nie tylko do wyrównania powierzchni, ale także do wykonania warstwy zasadniczej w postaci „kamiennych dywanów” z użyciem np. barwionych piasków kwarcowych. 

Wylewki posadzki przemysłowej

Naprawę czy remont posadzki przemysłowej, której wierzchnia warstwa wyraźnie się odkleja, rozpoczynamy od obróbki mechanicznej techniką frezowania, która dość mocno ingeruje w powierzchnię betonu. Dzięki tej metodzie możliwe jest zerwanie starej nawierzchni, profilowanie płaszczyzny i czyszczenie. Efektem działań specjalnej maszyny jest czyste, rowkowane podłoże przygotowane do wykonania nowych warstw. Przygotowanie podłoża zniszczonego, ale bez oznak odklejania się realizujemy poprzez jego śrutowanie. Jest to z pewnością wyjątkowo efektywne pod każdym względem rozwiązanie, które umożliwia zarówno bezpyłowe czyszczenie, jak i uzyskanie w ostatecznym rozrachunku ekonomicznie uzasadnionej ceny wylewki przemysłowej. Co więcej, śrutowanie umożliwia wykrycie ewentualnych wad betonu.

Przygotowane podłoże jest gotowe na wylewanie posadzki. W warunkach przemysłowych najczęściej stosuje się:

 • wylewki cienkowarstwowe – np. samozagładzająca się jednoskładnikowa mieszanka specjalnych cementów, kruszyw, plastyfikatorów, żywic i innych wypełniaczy Si-Tech Romix SR40 aplikowana na zagruntowane wodną dyspersją polimerową Si-Tech G100 podłoże,
 • wylewki epoksydowe – trwałe i wytrzymałe posadzki przemysłowe realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego systemu Si-Tech Meteor (szeroka gama produktowa umożliwiająca tworzenie efektownych powierzchni),
 • wylewki poliuretanowe – wyjątkowo odporne na oddziaływanie silnych środków chemicznych, kwasów, zasad, a także na ścieranie.
katalog produktów

Meteor Primer - epoksydowa żywica gruntująca

Epoksydowa żywica gruntująca. Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy zestaw do gruntowania podłoży mineralnych

zalety produktu

 • bardzo niska lepkość;
 • dobra przyczepność do podłoża;
 • bardzo dobra głębokość wnikania;
 • możliwy zasyp piaskiem;
 • bardzo dobra szybkość utwardzania w obniżonych temperaturach;
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne;
 • możliwe obniżenie lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów.

Pliki do pobrania

Meteor Aqua - półmatowa, paroprzepuszczalna, epoksydowa żywica kolorowa

Półmatowa, paroprzepuszczalna, epoksydowa żywica kolorowa (w komplecie z utwardzaczem)

Do wykonywania powłok ochronnych na różnych rodzajach podłoży mineralnych, na ścianach, w tym w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego itp. Do wykonywania warstw malowanych w systemach parkingowych, zwłaszcza na płytach dennych parkingów podziemnych, gdzie wymagana jest paroprzepuszczalność powłok.

zalety produktu

 • łatwość aplikacji;
 • paroprzepuszczalność; 
 • możliwość rozcieńczenia wodą; 
 • całkowita odporność na krystalizację; 
 • dobre właściwości kryjące; 
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża; 
 • dobre właściwości mechaniczne;
 • duży wybór kolorów zbliżony do RAL: 7040, 7044, 7032, 1015,1001,3011, 6001, 6010, 9005, 9010.

Pliki do pobrania

Meteor Color - kolorowa, samorozlewna żywica epoksydowa o wysokim połysku

Kolorowa, samorozlewna żywica epoksydowa o wysokim połysku. Dwuskładnikowy zestaw epoksydowy bezrozpuszczlnikowy

Do wykonywania wierzchnich warstw samopoziomujących. Do wykonywania zasadniczych oraz zamykających warstw w systemach parkingowych oraz przemysłowych, w tym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp. (systemy zasypywane naturalnym piaskiem kwarcowym). Do wykonywania warstw malowanych w systemach parkingowych (miejsca postojowe) oraz przemysłowych, na średnie obciążenia piesze oraz średni ruch kołowy.

zalety produktu

 • całkowita odporność na krystalizację; 
 • dobra rozlewność; 
 • uniwersalność zastosowań; 
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża; 
 • możliwość zasypu piaskiem kolorowym lub naturalnym; 
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne; 
 • duży wybór kolorów zbliżony do RAL: 7040, 7044, 7032, 1015,1001,3011, 6001, 6010, 9005, 9010.

Pliki do pobrania

Meteor Finish - epoksydowa żywica zamykająca

Epoksydowa żywica zamykająca. Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy zestaw epoksydowy

Do wykonywania warstw zasadniczych „kamiennych dywanów” z użyciem barwionych piasków kwarcowych w systemach parkingowych, w zakładach produkcyjnych, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp. Jako warstwa zamykająca w systemach dekoracyjnych i przemysłowych.

zalety produktu

 • odporność na krystalizację;
 • bardzo dobra rozlewność; 
 • uniwersalność na wszelkie zastosowania; 
 • wyjątkowo niska lepkość; 
 • znakomita przyczepność do podłoża; 
 • bardzo dobra klarowność w cienkich warstwach; 
 • możliwość zasypu piaskiem kolorowym; 
 • znakomite właściwości mechaniczne; 
 • podwyższona odporność na UV.

Pliki do pobrania

Meteor Stone - epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa żywica konstrukcyjna

Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa żywica konstrukcyjna (w komplecie z utwardzaczem)

zalety produktu

 • wysoka odporność na krystalizację;
 • uniwersalna do zastosowań;
 • bardzo niska lepkość;
 • rewelacyjna przyczepność do podłoża;
 • bardzo dobra głębokość wnikania;
 • możliwość zasypu piaskiem;
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne;
 • możliwość obniżenia lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów.

Pliki do pobrania

Meteor Stone W - epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa żywica konstrukcyjna wypełniona

Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa żywica konstrukcyjna wypełniona. Uniwersalny dwuskładnikowy zestaw epoksydowy

zalety produktu

 • całkowita odporność na krystalizację; 
 • uniwersalność zastosowań; 
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża; 
 • dobra głębokość wnikania; 
 • możliwość zasypu piaskiem; 
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne; 
 • możliwość obniżenia lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów.

Pliki do pobrania

Romix - krzemowa posypka utwardzająca

Romix posypka do posadzek przemysłowych

KRZEMOWA POSYPKA UTWARDZAJĄCA DO NOWO WYKONYWANYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

Do aplikacji na świeżo wylany beton, w celu wykonania posadzek przemysłowych wszechstronnego zastosowania w budownictwie przemysłowym.

Jest to produkt opracowany specjalnie na użytek profesjonalnych ekip roboczych wyspecjalizowanych w branży „POSADZKI PRZEMYSŁOWE”.

Podstawowym zadaniem Romixu jest zapewnienie powierzchni betonu uzyskania parametrów technicznych odpowiadających wymogom norm budowlanych oraz indywidualnym potrzebom inwestora.

Zastosowanie utwardzacza Romix jest uzasadnione wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z obciążeniami mechanicznymi na posadzce przemysłowej oraz wysokimi wymogami sanitarnymi.

Typowymi przykładami zastosowania utwardzacza są obiekty o przeznaczeniu magazynowologistycznym, handlowym, produkcyjnym w szerokim zakresie, parkingi, garaże, warsztaty itp.

zalety produktu

 • minimalizuje występowanie mikropęknięć (pajęczynek);
 • specjalne połączenie składników mineralnych oraz syntetycznych plus modyfikatory chemiczne zapewniają doskonałą urabialność, łatwość aplikacji i obróbki;
 • stabilność i powtarzalność każdej partii produkcyjnej;
 • atrakcyjna cena;
 • po związaniu i odpowiednim dojrzewaniu tworzy twardą „skorupę” o doskonałej przyczepności do podłoża;
 • wysoki stopień zagęszczenia wypełniaczy krzemowych sprawia, że posadzka jest w najwyższym stopniu odporna na ciężką eksploatację mechaniczną;
 • wysoka szczelność wykonanej posadzki;
 • łatwość aplikacji zarówno ręcznej jak i mechanicznej;
 • wysoka odporność na różnice temperatur -65°C do + 95°C;
 • produkt dostępny w kolorach:*

Pliki do pobrania

Romix SR40 - wylewka samorozlewna cementowa w kolorze naturalnym

Romix SR40 wylewka cementowa

WYLEWKA SAMOROZLEWNA CEMENTOWA W KOLORZE NATURALNYM

Mieszanka ROMIX SR40 jest przeznaczona do wyrównywania bądź wykończenia powierzchni posadzek betonowych. Wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba uzyskania idealnie równej, przyczepnej i mocnej posadzki. Jest to gotowa do użycia sucha, jednoskładnikowa mieszanka specjalnych cementów, kruszyw, plastyfikatorów, żywic i innych wypełniaczy, przeznaczona do wykonywania wylewek cementowych. Wyjątkowo skuteczna w przypadkach, gdy występuje zapotrzebowanie na wylewki łatwopompowalne, samozagładzające i szybkie w wykonaniu.

ZALETY

 • możliwość aplikowania ręcznie lub maszynowo;
 • łatwość uzyskania równości, dobra rozpływalność;
 • możliwość wykonywania warstw grubości od 3 do 20 mm w jednym etapie wykonawczym;
 • uzyskanie twardej nie pylącej powierzchni, po zaimpregnowaniu zdecydowane obniżenie absorpcji wody;
 • możliwość szybkiej eksploatacji po wykonaniu, pełne obciążenie po 7-u dniach, ruch pieszy już po 12 godzinach (wysoka wilgotność oraz niska temperatura podczas układania i dojrzewania wpływa na wydłużenie podanych czasów).

Pliki do pobrania

Romix SR40 BP - szybkosprawna, cementowa wylewka samorozlewna

SZYBKOSPRAWNA, CEMENTOWA WYLEWKA SAMOROZLEWNA

Romix SR40 BP – samopoziomująca wylewka na bazie cementu portlandzkiego i glinowego, służy do wykonywania bardzo gładkich podkładów pod płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe i PVC, panele, itp. Do zastosowania wewnątrz budynków.

ZALETY

 • doskonała rozlewność – łatwość wykonania;
 • bardzo gładka powierzchnia;
 • ruch pieszy już po 3 godzinach;
 • szybki przyrost wytrzymałości na ściskanie – po dobie około 19 MPa, po 28 dniach ponad 25 MPa;
 • bardzo niski skurcz liniowy.

Pliki do pobrania

P100 - preparat impregnacyjno / pielęgnacyjny

P100 preparat do powierzchni betonowych

P100 TO IMPREGNACYJNO / PIELĘGNACYJNY PREPARAT DO ŚWIEŻYCH, A TAKŻE ISTNIEJĄCYCH JUŻ POWIERZCHNI BETONOWYCH

Rozpuszczalnikowa dyspersja żywicy akrylowej, bezbarwna ciecz

Preparat stosowany jest do uszczelnienia, impregnacji i utwardzenia przy nowo wykonywanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów wysokojakościowych, w tym placów manewrowych, parkingów czy dróg zewnętrznych. P100 jest także przeznaczony do impregnowania starych podłoży betonowych, aby je wzmocnić i zapewnić szczelność. Szczególnie wskazane jest stosowanie P100 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo przy pomocy posypki utwardzającej Romix.

ZALETY

 • optymalne dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżego betonu;
 • zmniejsza nasiąkliwość na oleje czy wodę;
 • podnosi wytrzymałość na ścieranie;
 • skutecznie zabezpiecza przed pyleniem;
 • bardzo prosty w aplikacji;
 • nadaje powierzchni betonu wyjątkową estetykę i lekki połysk;
 • zmniejsza występowanie mikro rys;
 • ogranicza przenikanie chlorków;
 • przez doszczelnienie zwiększa mrozoodporność.

Pliki do pobrania

P200 - preparat impregnacyjno / pielęgnujący

P200 TO PIELĘGNUJĄCO / IMPREGNUJĄCY PREPARAT DO ŚWIEŻYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH BETONOWYCH POWIERZCHNI 

Rozpuszczalnikowa dyspersja żywicy akrylowej o zredukowanym zapachu, bezbarwna ciecz

Preparat stosowany do impregnacji, utwardzenia i uszczelnienia świeżo wykonanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów wysokojakościowych, w tym parkingów, placów manewrowych, a także dróg zewnętrznych. P200 przeznaczony jest także do impregnowania starych podłoży betonowych w celu ich wzmocnienia, a zarazem zapewnienia im szczelności. Szczególnie wskazane jest stosowanie P200 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo za pomocą posypki utwardzającej od Romix

ZALETY

 • zapewnia właściwe dojrzewanie i zamknięcie powierzchni świeżego betonu;
 • zmniejszenie nasiąkliwości na oleje i wodę;
 • zdecydowanie podnosi wytrzymałość na ścieranie;
 • zabezpiecza również przed pyleniem;
 • łatwy w aplikacji;
 • nadaje powierzchni betonu doskonałą estetykę oraz lekki połysk;
 • zmniejsza ryzyko występowania mikro rys;
 • ogranicza przenikanie chlorków;
 • przez doszczelnienie zwiększa mrozoodporność.

Pliki do pobrania

PH100 - preparat impregnacyjno / pielęgnacyjny

PH 100 preparat do powierzchni betonowych

IMPREGNACYJNO / PIELĘGNACYJNY PREPARAT DO ŚWIEŻYCH I JUŻ ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH

Wodna dyspersja żywicy akrylowej, mleczna ciecz.

Preparat stosowany do impregnacji, uszczelnienia i utwardzenia nowo wykonywanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów konstrukcyjnych, drogowych, w tym szczególnie do zewnętrznych placów manewrowych, parkingów i dróg. PH100 jest również przeznaczony do impregnowania starych podłoży betonowych w celu wzmocnienia i zapewnienia szczelności. Szczególnie wskazane jest stosowanie PH100 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo za pomocą posypki utwardzającej Romix.

ZALETY

 • zapewnia optymalne właściwe dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżego betonu;
 • zmniejsza nasiąkliwość na oleje i wodę;
 • podnosi wytrzymałość na ścieranie;
 • zabezpiecza przed pyleniem;
 • prosty w aplikacji, bezwonny - możliwość aplikacji w pomieszczeniach zamkniętych;
 • nadaje powierzchni betonu doskonałą estetykę i lekki połysk;
 • ogranicza występowanie mikro rys;
 • ogranicza przenikanie chlorków;
 • przez doszczelnienie zwiększa mrozoodporność.

Pliki do pobrania

P100SR - impregnat uszczelniający

IMPREGNAT USZCZELNIAJĄCY DO WYLEWEK SAMOROZLEWNYCH CEMENTOWYCH

Rozpuszczalnikowa dyspersja żywicy akrylowej, bezbarwna ciecz

Preparat stosowany do impregnacji, uszczelnienia i utwardzenia świeżo wykonywanych wylewek samorozlewnych cementowych Romix SR40.

ZALETY

 • zapewnia optymalne właściwe dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżej wylewki;
 • zmniejsza nasiąkliwość na oleje i wodę;
 • podnosi wytrzymałość na ścieranie;
 • zabezpiecza przed pyleniem;
 • prosty w aplikacji;
 • nadaje powierzchni betonu doskonałą estetykę i lekki połysk;
 • ogranicza występowanie mikro rys;
 • ogranicza przenikanie chlorków;
 • przez doszczelnienie zwiększa mrozoodporność.

Pliki do pobrania

G100 - preparat gruntujący dojrzałe podłoża betonowe

G100 preparat do podłoża betonowego

PREPARAT GRUNTUJĄCY DOJRZAŁE PODŁOŻA BETONOWE

G 100 jest wodną polimerową dyspersją. Charakteryzuje go znakomita przyczepność do podłoży budowlanych, w tym betonu. Warstwa gruntująca jest wykonana z preparatu G100 posiada zwiększoną odporność na działanie soli, wody, i szerokiej gamy chemikaliów, jednocześnie wzmacniając przy tym powierzchnię. Ma zastosowanie jako preparat gruntujący podłoża betonowe, poprawiający wytrzymałość i szczelność podłoża.

ZALETY

 • podkład pod wykonywanie cienkich wylewek betonowych na warstwie szczepnej;
 • podkład do wylewek samopoziomujących;
 • podkład pod płytki ceramiczne i wykładziny podłogowe;
 • podkład pod kamień naturalny;
 • jako wykończenie;
 • podłoży pod podłogi podnoszone;
 • tanie rozwiązanie na pylące podłoża.

Pliki do pobrania

K100 - impregnat na bazie dyspersji krzemianowej

K100 impregnat do posadzek betonowych

IMPREGNAT NA BAZIE DYSPERSJI KRZEMIANOWEJ, PRZEZNACZONY DO IMPREGNACJI STARYCH JAK I NOWO WYKONYWANYCH POWIERZCHNI POSADZEK BETONOWYCH

Preparat stosowany w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest podwyższona odporność na ścieranie, szczelność i wysoka estetyka posadzki lub betonu konstrukcyjnego, wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, we wszystkich rodzajach przemysłu, gdzie nie ma potrzeby zastosowania specjalistycznych okładzin.

ZALETY

 • łatwość aplikacji - preparat dostarczany jest w postaci gotowej do użycia, bezrozpuszczalnikowej dyspersji;
 • redukuje pylenie betonu;
 • w odniesieniu do niezabezpieczonego betonu poprawia odporność chemiczną i mechaniczną (ścieranie);
 • ułatwia mycie;
 • zmniejsza odparowanie wody z betonu, co jest szczególnie istotne w przypadku nowo wykonywanych betonów;
 • przyjazny dla środowiska;
 • dla betonów nieutwardzonych powierzchniowo klasy C25 podnosi odporność na ścieranie o około 30%.

Pliki do pobrania

L100 Diamond - powłokowy preparat na bazie krzemianu litu oraz poliuretanu

POWŁOKOWY PREPARAT NA BAZIE KRZEMIANU LITU ORAZ POLIURETANU DO STARYCH I NOWYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

L 100 Diamond jest preparatem krzemianowym, o postaci mlecznobiałej cieczy i wyrazistym zapachu, stosowanym jako wykończenie powłokowe, niepenetrujące, starych i nowych powierzchni betonowych o klasie betonu min. C25. Najlepiej sprawdza się również jako finish powierzchni polerowanych z uwagi na gładkość podłoża.

ZALETY

 • łatwość aplikacji;
 • preparat dostarczany jest w postaci gotowej do użycia bez rozpuszczalników aromatycznych;
 • redukuje pylenie betonu;
 • w odniesieniu do niezabezpieczonego betonu poprawia odporność chemiczną i mechaniczną (ścieranie);
 • ułatwia mycie i utrzymanie czystości;
 • jest przyjazny dla środowiska;
 • w zależności od klasy betonu, uziarnienia, sposobu polerowania i wielu innych czynników - możliwe jest osiągnięcie poprawy odporności betonu na ścieranie o 400 %;
 • czyni powierzchnię twardą, śliską oraz nienasiąkliwą.

Pliki do pobrania

S100 - preparat kontaktowy / polimer

PREPARAT KONTAKTOWY / POLIMER

Preparat jest polimerem charakteryzującym się znakomitą przyczepnością do podłoży budowlanych, w tym betonu. Stosuje się go również jako element systemu napraw poziomych powierzchni betonowych jako warstwa kontaktowa. W efekcie stosowania jej metodą “mokre na mokre” uzyskujemy trwałe połączenie warstw betonu.

ZALETY

 • uzyskana przyczepność do podłoża to średnio 3 MPa. Warstwa kontaktowa wykonana z preparatu S100 charakteryzuje się odpornością na działanie wody, soli, szerokiej gamy chemikaliów oraz tworzy szczelną membranę.

Pliki do pobrania

Kit dylatacyjny wzmocniony - uszczelniacz do wypełniania szczelin dylatacyjnych

USZCZELNIACZ DO WYPEŁNIANIA SZCZELIN DYLATACYJNYCH, POLIURETANOWY, JEDNOSKŁADNIKOWY, SZYBKOWIĄŻĄCY

Kit dylatacyjny wzmocniony środek adhezyjny/klej thyrotrophic, poliuretanowy środek jednoskładnikowy, do zastosowań w pomieszczeniach jak i na zewnątrz jako:

 • wypełnianie dylatacji w posadzkach;
 • łączenie posadzek ze ścianami i schodami;
 • zaklejanie pęknięć, rur stalowych i plastikowych oraz armatury sanitarnej;
 • wielofunkcyjny klej i łącznik elementów drewnianych i metalowych;
 • klejenie i mocowanie opierzeń dachowych oraz systemów rynnowych;
 • klejenie i mocowanie listw przypodłogowych.


Zalety

 • bezzapachowy 
 • znakomite właściwości adhezyjne (klejnie) do szerokiej gamy materiałów;
 • tiksotropowy (brak spływania z pionowych ścianek);
 • można malować i aplikować piasek;
 • trwała elastyczność;
 • nierdzewny.

Pliki do pobrania

Dylatan Primer - preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych rozpuszczalnikowych

DYLATAN PRIMER to preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych, rozpuszczalnikowych, zwiększający przyczepność uszczelniaczy poliuretanowych, mas hybrydowych oraz uszczelniaczy silikonowych do podłoży porowatych, zwłaszcza przy wysokiej wilgotności otoczenia. Stosowany jako preparat gruntujący do podłoży betonowych, kamiennych, drewnianych i ceramicznych, przed użyciem uszczelniaczy poliuretanowych, silikonowych i mas hybrydowych.

ZALETY

 • wiąże i oczyszcza powierzchnię z pyłu i kurzu;
 • ogranicza chłonność podłoża.

Pliki do pobrania

Sznur dylatacyjny polietylenowy

POLIETYLEN SPIENIANY ZAMKNIĘTO KOMÓRKOWY LDPE O ŚREDNICACH: 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 mm I PROFILU OKRĄGŁYM O ŚREDNICY NOMINALNEJ

ZASTOSOWANIE:
do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach, posadzkach i konstrukcjach budowlanych, w tym przy montażu elewacji, okien i drzwi.

Pliki do pobrania

Włókno polipropylenowe

WŁÓKNO POLIPROPYLENOWE PRZECIWSKURCZOWE DO BETONU

Włókno polipropylenowe do betonu poprawiają podstawowe własności użytkowe betonu i innych materiałów budowlanych, wykazują dużą łatwość rozprowadzania w betonie i zaprawie. Jako dodatek do mieszanek, zmniejszają skurcz świeżego betonu w krytycznym stadium wczesnego dojrzewania. W ten sposób ograniczone jest powstawanie szczelin i ochrona, a w konsekwencji ryzyko pękania betonu na późniejszym etapie. Dodatki polimerowe, uszczelniające, włókno polipropylenowe czyni beton wytrzymałym, niezawodnym i trwałym zapewniając długi czas użytkowania w stanie nienaruszonym przy zachowaniu optymalnych właściwości. Nasze włókno polipropylenowe jest stosowane do ulepszania nawierzchni, posadzek, powierzchni torkretowych (z natryskiwanego betonu), dróg, ław fundamentowych, prefabrykowanych wyrobów betonowych, itd.

Stosowania specjalistyczne:

Do poprawienia jakości i zaprawy na bazie cementu.

Zalety:

 • powstrzymuje powstawanie pęknięć spowodowanych kurczeniem się materiału;
 • znakomicie poprawia dojrzewanie i utwardzenie betonu;
 • bardzo dobrze miesza się z betonem i zaprawą;
 • duża wytrzymałość;
 • może być stosowany w tradycyjnych procesach przygotowania mieszanek betonowych;
 • zwiększa odporność na mróz, zmniejsza przepuszczalność warstwy.

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954