PH100

produkty

IMPREGNACYJNO / PIELĘGNACYJNY PREPARAT DO ŚWIEŻYCH I JUŻ ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH

Wodna dyspersja żywicy akrylowej, mleczna ciecz.

Preparat stosowany do impregnacji, uszczelnienia i utwardzenia nowo wykonywanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów konstrukcyjnych, drogowych, w tym szczególnie do zewnętrznych placów manewrowych, parkingów i dróg. PH100 jest również przeznaczony do impregnowania starych podłoży betonowych w celu wzmocnienia i zapewnienia szczelności. Szczególnie wskazane jest stosowanie PH100 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo za pomocą posypki utwardzającej Romix.

ZALETY

  • zapewnia optymalne właściwe dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżego betonu;
  • zmniejsza nasiąkliwość na oleje i wodę;
  • podnosi wytrzymałość na ścieranie;
  • zabezpiecza przed pyleniem;
  • prosty w aplikacji, bezwonny - możliwość aplikacji w pomieszczeniach zamkniętych;
  • nadaje powierzchni betonu doskonałą estetykę i lekki połysk;
  • ogranicza występowanie mikro rys;
  • ogranicza przenikanie chlorków;
  • przez doszczelnienie zwiększa mrozoodporność.

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954