METEOR STONE W

produkty

EPOKSYDOWA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA ŻYWICA KONSTRUKCYJNA KOLOROWA. UNIWERSALNY, DWUSKŁADNIKOWY ZESTAW EPOKSYDOWY

Do wykonywania warstw zasadniczych (do zasypu kruszywem) w systemach parkingowych, warstw wyrównawczych oraz mas szpachlowych do różnych zastosowań w zależności od użytych mikrowypełniaczy.

 

ZALETY:

  • całkowita odporność na krystalizację podczas przechowywania; 
  • uniwersalność zastosowań; 
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża; 
  • dobra głębokość wnikania; 
  • możliwość zasypu piaskiem; 
  • bardzo dobre właściwości mechaniczne; 
  • możliwość obniżenia lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów.

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8⁰⁰ - 16⁰⁰

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 0000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954