Meteor Primer W

produkty

Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa żywica gruntująca wypełniona

Uniwersalny dwuskładnikowy zestaw epoksydowy

Zastosowanie

Do wykonywania warstw gruntujących i zasadniczych (do zasypu kruszywem) Do wykonywania mas szpachlowych do różnych zastosowań w zależności od użytych mikrowypełniaczy. Do wykonywania warstw wyrównawczych.

Zalety

  • całkowita odporność na krystalizację
  • uniwersalność zastosowań
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • dobra głębokość wnikania
  • możliwość zasypu piaskiem
  • bardzo dobre właściwości mechaniczne
  • możliwość obniżenia lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów
  • kolor: krzemowy

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954