Meteor Filler

produkty

Żywica w postaci drobnoziarnistej szpachli do wypełniania małych ubytków na powierzchniach

pionowych i poziomych. Żywica nadaje się również do klejenia połączeń niekonstrukcyjnych i

reprofilowania (odbudowy) betonu.

 

 

ZALETY:

• szybkie utwardzanie i możliwość szlifowania

• całkowita odporność na krystalizację

• uniwersalność zastosowań

• bardzo dobra przyczepność do podłoża

• bardzo dobre właściwości mechaniczne

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954