HB100

produkty

PENETRUJĄCY, HYBRYDOWY IMPREGNAT DO BETONU

HB100 jest jedno komponentowym systemem rozpuszczalnikowym na bazie silikonów specjalnych.

Preparat ten penetruje w głąb porowatego podłoża, w którym następnie reaguje wypełniając pory i tworząc ciągłą, odporną na wsiąkanie wody, olei i paliw warstwę w podłożu betonowym.

Głębokość wniknięcia impregnatu jest zależna od porowatości podłoża oraz zużycia materiału HB100 na 1 m.kw. powierzchni.

Utworzona hydrofobowa warstwa umożliwia dyfuzję pary wodnej z podłoża.

HB100 nie zmienia zabarwienia większości podłoży i posiada bardzo dobrą odporność na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie

Do ochrony konstrukcji narażonych na działanie różnorodnych czynników atmosferycznych i zewnętrznych. Produkt nadaje się również do ochrony podłoży betonowych, kamiennych zarówno nowych jak i istniejących.

Zalety

  • penetruje w głąb podłoża porowatego;
  • nie barwi większości powierzchni;
  • redukuje wsiąkanie wody i innych zanieczyszczeń;
  • podnosi odporność podłoża na zabrudzenia;
  • ogranicza rozwój glonów i porostów;
  • podnosi odporność podłoża na przemarzanie;
  • ogranicza powstawanie wykwitów na powierzchni impregnowanej;
  • posiada wysoką chemiczną odporność na zanieczyszczenia atmosferyczne, tłuszcze, oleje, paliwa, preparaty czyszczące oraz rozpuszczające śnieg i lód.

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954