HB100

produkty

PENETRUJĄCY, HYBRYDOWY IMPREGNAT DO BETONU

Do ochrony podłoży betonowych i kamiennych, zarówno nowych jak i istniejących, a także konstrukcji narażonych na działanie różnorodnych czynników atmosferycznych i zewnętrznych. Penetruje w głąb porowatego podłoża, w którym następnie reaguje, wypełniając pory i tworząc ciągłą, odporną na wsiąkanie wody, olei i paliw warstwę w podłożu betonowym.

Głębokość wnikania impregnatu uzależniona jest od porowatości podłoża oraz zużycia materiału na 1 m² powierzchni.

 

ZALETY:

  • niezabarwianie większości powierzchni;
  • umożliwienie dyfuzji pary wodnej z podłoża dzięki tworzącej się hydrofobowej warstwie;
  • zredukowanie wsiąkania wody i innych zanieczyszczeń;
  • podniesienie odporności podłoża na zabrudzenia;
  • ograniczenie rozwoju glonów i porostów;
  • podniesienie odporności podłoża na przemarzanie;
  • ograniczenie powstawania wykwitów na powierzchni impregnowanej;
  • wysoka odporność chemiczna na zanieczyszczenia atmosferyczne, tłuszcze, oleje, paliwa, preparaty czyszczące oraz rozpuszczające śnieg i lód.

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8⁰⁰ - 16⁰⁰

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 0000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954