dane kontaktowe

DZIAŁ HANDLOWO-TECHNICZNY
KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO

Anna Król

tel.
503 573 760
e-mail:
annakrol@sitech.net.pl

SPECJALISTA DS. HANDLU

Olga Ciszkowska

tel.
503 573 754
e-mail:
olgaciszkowska@sitech.net.pl
 
SPECJALISTA DS. HANDLU

Justyna Kurowska

tel.
570 573 756
e-mail:
justynakurowska@sitech.net.pl
DORADCA HANDLOWO-TECHNICZNY

Szymon Grudziński

tel.
578 177 755
e-mail:
szymongrudzinski@sitech.net.pl
 
 
 
DORADCA HANDLOWO-TECHNICZNY
Mariusz Sowa
tel.
692 372 772
e-mail:
mariuszsowa@sitech.net.pl
Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8⁰⁰ - 16⁰⁰

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 0000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954