dane kontaktowe

Dział handlowo techniczny
Kierownik Działu Handlowego

Anna Król

tel.
503 573 760
e-mail:
annakrol@sitech.net.pl


Specjalista ds. Handlu

Olga Ciszkowska

tel.
+48 503 573 754
e-mail:
olgaciszkowska@sitech.net.pl


Doradca Handlowo - Techniczny

Szymon Grudziński

tel.
+48 578 177 755
e-mail:
szymongrudzinski@sitech.net.pl


Doradca Handlowo - Techniczny

Łukasz Malinowski

tel.
+48 570 573 756
e-mail:
lukaszmalinowski@sitech.net.pl


Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954