dane kontaktowe

Dział handlowo techniczny
Kierownik Działu Handlowego

Anna Król

tel.
503 573 760
e-mail:
annakrol@sitech.net.pl

Kierownik Wsparcia Sprzedaży

Joanna Więcławek

tel.
503 573 754
e-mail:
joannawieclawek@sitech.net.pl


Regionalny Kierownik Sprzedaży

Arkadiusz Rychlewski

tel.
692 372 772
e-mail:
arekrychlewski@sitech.net.pl

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Warszawska 2D, 05-310 Kałuszyn

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
Fax: 25 749 88 61
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 000 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954