Grunty, impregnaty, domieszki

oferta

Oferta SI-TECH obejmuje preparaty gruntujące, impregnaty i domieszki wpływające na właściwości zapraw. Dzięki naszym produktom możliwe jest poprawienie właściwości świeżych podłoży betonowych, jak i powierzchni już istniejących.

Wyroby chemii budowlanej SI-TECH z tej grupy spełniają wszelkie wymogi prawa budowlanego, są proste w użyciu i stanowią gwarancją bezpieczeństwa dla środowiska.

Za sprawą naszych preparatów gruntujących, impregnatów oraz domieszek możliwe jest:

 • zwiększenie trwałości posadzki; 
 • zwiększenie elastyczności zaprawy; 
 • poprawa odporności na ścieranie; 
 • znaczne zwiększenie odporności na uszkodzenia mechaniczne; 
 • redukcja wrażliwości na skrajnie niskie i wysokie temperatury; 
 • poprawa odporności na działanie wody, soli i środków chemicznych; 
 • możliwość lepszego utrzymania posadzki w czystości; 
 • poprawa walorów estetycznych podłoża.


Preparaty SI-TECH zdają egzamin na różnych rodzajach powierzchni. Polecane są szczególnie tam, gdzie podłoże narażone jest na wyjątkowo trudne warunki. Ich zastosowanie jest uzasadnione na obiektach, takich jak hale produkcyjne, magazyny, a także drogi lub place.

W zależności od intensywności eksploatacji, dzięki preparatom SI-TECH możliwe jest zabezpieczenie posadzki na kilka lat, co redukuje konieczność częstych napraw. Dodatkowym ich atutem jest zapewnienie powierzchni wysokich walorów estetycznych.

katalog produktów

Meteor Primer - epoksydowa żywica gruntująca

Epoksydowa żywica gruntująca. Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy zestaw do gruntowania podłoży mineralnych

zalety produktu

 • bardzo niska lepkość;
 • dobra przyczepność do podłoża;
 • bardzo dobra głębokość wnikania;
 • możliwy zasyp piaskiem;
 • bardzo dobra szybkość utwardzania w obniżonych temperaturach;
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne;
 • możliwe obniżenie lepkości poprzez rozcieńczenie rozpuszczalnikami do epoksydów.

Pliki do pobrania

P100 - preparat impregnacyjno / pielęgnacyjny

P100 preparat do powierzchni betonowych

P100 TO IMPREGNACYJNO / PIELĘGNACYJNY PREPARAT DO ŚWIEŻYCH, A TAKŻE ISTNIEJĄCYCH JUŻ POWIERZCHNI BETONOWYCH

Rozpuszczalnikowa dyspersja żywicy akrylowej, bezbarwna ciecz

Preparat stosowany jest do uszczelnienia, impregnacji i utwardzenia przy nowo wykonywanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów wysokojakościowych, w tym placów manewrowych, parkingów czy dróg zewnętrznych. P100 jest także przeznaczony do impregnowania starych podłoży betonowych, aby je wzmocnić i zapewnić szczelność. Szczególnie wskazane jest stosowanie P100 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo przy pomocy posypki utwardzającej Romix.

ZALETY

 • optymalne dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżego betonu;
 • zmniejsza nasiąkliwość na oleje czy wodę;
 • podnosi wytrzymałość na ścieranie;
 • skutecznie zabezpiecza przed pyleniem;
 • bardzo prosty w aplikacji;
 • nadaje powierzchni betonu wyjątkową estetykę i lekki połysk;
 • zmniejsza występowanie mikro rys;
 • ogranicza przenikanie chlorków;
 • przez doszczelnienie zwiększa mrozoodporność.

Pliki do pobrania

P200 - preparat impregnacyjno / pielęgnujący

P200 TO PIELĘGNUJĄCO / IMPREGNUJĄCY PREPARAT DO ŚWIEŻYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH BETONOWYCH POWIERZCHNI 

Rozpuszczalnikowa dyspersja żywicy akrylowej o zredukowanym zapachu, bezbarwna ciecz

Preparat stosowany do impregnacji, utwardzenia i uszczelnienia świeżo wykonanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów wysokojakościowych, w tym parkingów, placów manewrowych, a także dróg zewnętrznych. P200 przeznaczony jest także do impregnowania starych podłoży betonowych w celu ich wzmocnienia, a zarazem zapewnienia im szczelności. Szczególnie wskazane jest stosowanie P200 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo za pomocą posypki utwardzającej od Romix

ZALETY

 • zapewnia właściwe dojrzewanie i zamknięcie powierzchni świeżego betonu;
 • zmniejszenie nasiąkliwości na oleje i wodę;
 • zdecydowanie podnosi wytrzymałość na ścieranie;
 • zabezpiecza również przed pyleniem;
 • łatwy w aplikacji;
 • nadaje powierzchni betonu doskonałą estetykę oraz lekki połysk;
 • zmniejsza ryzyko występowania mikro rys;
 • ogranicza przenikanie chlorków;
 • przez doszczelnienie zwiększa mrozoodporność.

Pliki do pobrania

PH100 - preparat impregnacyjno / pielęgnacyjny

PH 100 preparat do powierzchni betonowych

IMPREGNACYJNO / PIELĘGNACYJNY PREPARAT DO ŚWIEŻYCH I JUŻ ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH

Wodna dyspersja żywicy akrylowej, mleczna ciecz.

Preparat stosowany do impregnacji, uszczelnienia i utwardzenia nowo wykonywanych posadzek betonowych, zarówno utwardzonych powierzchniowo jak i betonów konstrukcyjnych, drogowych, w tym szczególnie do zewnętrznych placów manewrowych, parkingów i dróg. PH100 jest również przeznaczony do impregnowania starych podłoży betonowych w celu wzmocnienia i zapewnienia szczelności. Szczególnie wskazane jest stosowanie PH100 na powierzchni utwardzonej powierzchniowo za pomocą posypki utwardzającej Romix.

ZALETY

 • zapewnia optymalne właściwe dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżego betonu;
 • zmniejsza nasiąkliwość na oleje i wodę;
 • podnosi wytrzymałość na ścieranie;
 • zabezpiecza przed pyleniem;
 • prosty w aplikacji, bezwonny - możliwość aplikacji w pomieszczeniach zamkniętych;
 • nadaje powierzchni betonu doskonałą estetykę i lekki połysk;
 • ogranicza występowanie mikro rys;
 • ogranicza przenikanie chlorków;
 • przez doszczelnienie zwiększa mrozoodporność.

Pliki do pobrania

PHW100 - preparat impregnacyjno / pielęgnacyjny

PHW100 preprat do powierzchni betonowych

IMPREGNACYJNO / PIELĘGNACYJNY PREPARAT DO ŚWIEŻYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH NA BAZIE PARAFIN

Preparat PHW 100 jest wodną, białą emulsją parafinową, która po wyschnięciu tworzy na powierzchni betonu cienką warstwę tzw. film ochronny. Preparat jest przeznaczony do pielęgnacji:

 • betonów drogowych
 • zewnętrznych terenów lotnisk
 • placów betonowych
 • jastrychów


zalety

 • preparat PHW 100 jest wodną, białą emulsją parafinową, która po wyschnięciu tworzy na powierzchni betonu cienką warstwę tzw. film ochronny;
 • preparat jest przeznaczony do pielęgnacji:

  • betonów drogowych;
  • zewnętrznych terenów lotnisk;
  • placów betonowych;
  • jastrychów.

Pliki do pobrania

G100 - preparat gruntujący dojrzałe podłoża betonowe

G100 preparat do podłoża betonowego

PREPARAT GRUNTUJĄCY DOJRZAŁE PODŁOŻA BETONOWE

G 100 jest wodną polimerową dyspersją. Charakteryzuje go znakomita przyczepność do podłoży budowlanych, w tym betonu. Warstwa gruntująca jest wykonana z preparatu G100 posiada zwiększoną odporność na działanie soli, wody, i szerokiej gamy chemikaliów, jednocześnie wzmacniając przy tym powierzchnię. Ma zastosowanie jako preparat gruntujący podłoża betonowe, poprawiający wytrzymałość i szczelność podłoża.

ZALETY

 • podkład pod wykonywanie cienkich wylewek betonowych na warstwie szczepnej;
 • podkład do wylewek samopoziomujących;
 • podkład pod płytki ceramiczne i wykładziny podłogowe;
 • podkład pod kamień naturalny;
 • jako wykończenie;
 • podłoży pod podłogi podnoszone;
 • tanie rozwiązanie na pylące podłoża.

Pliki do pobrania

K100 - impregnat na bazie dyspersji krzemianowej

K100 impregnat do posadzek betonowych

IMPREGNAT NA BAZIE DYSPERSJI KRZEMIANOWEJ, PRZEZNACZONY DO IMPREGNACJI STARYCH JAK I NOWO WYKONYWANYCH POWIERZCHNI POSADZEK BETONOWYCH

Preparat stosowany w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest podwyższona odporność na ścieranie, szczelność i wysoka estetyka posadzki lub betonu konstrukcyjnego, wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, we wszystkich rodzajach przemysłu, gdzie nie ma potrzeby zastosowania specjalistycznych okładzin.

ZALETY

 • łatwość aplikacji - preparat dostarczany jest w postaci gotowej do użycia, bezrozpuszczalnikowej dyspersji;
 • redukuje pylenie betonu;
 • w odniesieniu do niezabezpieczonego betonu poprawia odporność chemiczną i mechaniczną (ścieranie);
 • ułatwia mycie;
 • zmniejsza odparowanie wody z betonu, co jest szczególnie istotne w przypadku nowo wykonywanych betonów;
 • przyjazny dla środowiska;
 • dla betonów nieutwardzonych powierzchniowo klasy C25 podnosi odporność na ścieranie o około 30%.

Pliki do pobrania

L100 Diamond - powłokowy preparat na bazie krzemianu litu oraz poliuretanu

POWŁOKOWY PREPARAT NA BAZIE KRZEMIANU LITU ORAZ POLIURETANU DO STARYCH I NOWYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

L 100 Diamond jest preparatem krzemianowym, o postaci mlecznobiałej cieczy i wyrazistym zapachu, stosowanym jako wykończenie powłokowe, niepenetrujące, starych i nowych powierzchni betonowych o klasie betonu min. C25. Najlepiej sprawdza się również jako finish powierzchni polerowanych z uwagi na gładkość podłoża.

ZALETY

 • łatwość aplikacji;
 • preparat dostarczany jest w postaci gotowej do użycia bez rozpuszczalników aromatycznych;
 • redukuje pylenie betonu;
 • w odniesieniu do niezabezpieczonego betonu poprawia odporność chemiczną i mechaniczną (ścieranie);
 • ułatwia mycie i utrzymanie czystości;
 • jest przyjazny dla środowiska;
 • w zależności od klasy betonu, uziarnienia, sposobu polerowania i wielu innych czynników - możliwe jest osiągnięcie poprawy odporności betonu na ścieranie o 400 %;
 • czyni powierzchnię twardą, śliską oraz nienasiąkliwą.

Pliki do pobrania

S100 - preparat kontaktowy / polimer

PREPARAT KONTAKTOWY / POLIMER

Preparat jest polimerem charakteryzującym się znakomitą przyczepnością do podłoży budowlanych, w tym betonu. Stosuje się go również jako element systemu napraw poziomych powierzchni betonowych jako warstwa kontaktowa. W efekcie stosowania jej metodą “mokre na mokre” uzyskujemy trwałe połączenie warstw betonu.

ZALETY

 • uzyskana przyczepność do podłoża to średnio 3 MPa. Warstwa kontaktowa wykonana z preparatu S100 charakteryzuje się odpornością na działanie wody, soli, szerokiej gamy chemikaliów oraz tworzy szczelną membranę.

Pliki do pobrania

Dane firmy:

SI-TECH Sp. z o. o.
ul. Dobra 9, 05-306 Jakubów

NIP 822-230-38-63
REGON 142166443

Zapraszamy:

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Tel: 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl

KRS: 00000344511 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 50 100 zł. Numer rachunku bankowego: ING 29 1050 1953 1000 0090 3099 6954